Verk­ko­kir­ja­hyl­lys­sä ja Bis­nes­kir­jas­tos­sa toukokuussa ilmestyneet uutuudet

06.06.2024 08:47

Alman jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää yli 700 ammattikirjaa. Bisneskirjastossa on Alman kiinnostavimpia liiketoiminnan kehittämisen kirjoja. Tutustu toukokuussa ilmestyneisiin uutuuksiin!

Eläinten hyvinvointilaki

Tarja Koskela

Teoksessa kommentoidaan vuoden 2024 alusta voimaan tullut laki eläinten hyvinvoinnista pykälä pykälältä.

Lue lisää

Hyllyssä: Julkisoikeus

Rahariitojen sovittelu

Antti Heikinheimo

Kirjassa käsitellään käytännönläheisesti muun muassa sovittelun vaiheistettu struktuuri, sovittelun teoreettiset lähtökohdat ja konfliktin laadukkaan ratkaisun kannalta keskeinen konfliktidiagnoosi sellaisina kuin niitä kirjoittajan johdolla rahariitojen sovitteluissa käsitellään.

Lue lisää

Hyllyssä: Rikos- ja prosessioikeus

Bis­nes­kir­jas­tos­sa ilmestyneitä

Innostu, innosta ja innovoi

Pentti Sydänmaanlakka

Kirjassa tarkastellaan johtamista kokonaisvaltaisesti itsensä johtamisesta aina globaaliin johtamiseen asti. Kirja tarjoaa johtamisen työkalupakin, joka antaa valmiudet analysoida omaa johtamista eri tasoilla, kehittää johtamisosaamista ja viedä hyvää johtamista käytäntöön.

Lue lisää

Arkistoon siirtyneitä

Asuntokauppalaki

Budjetointi 2020-luvulla

Elinkeinoverolain kommentaari

Immateriaalioikeudet ja yleinen etu

IT-sopimukset - Käytännön käsikirja

Jakamistalous

Johdatus ympäristöoikeuteen

Julkiset hankinnat

Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Lapsen oikeudet ja oikeusturva

Lomauttaminen

Maakaaren järjestelmä I

Markföroreningsansvaret (2008)

Oikeudenkäynti I. Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot

Oikeusvaltion ääriviivat

Onnistunut sukupolvenvaihdos

Osa-aikatyön juridiikka

Osakeyhtiöoikeuden perusteet

Perintö ja testamentti

Ratkaisuja tilinpäättäjän ongelmiin

Startup-juridiikan käsikirja

Sujuva verotarkastus

Suomen jäämistöoikeus I

Taloushallinnon verolait 2017

Talousjohtaminen

Tilintarkastus - asiakkaan opas

Tilintarkastuslaki ja EU:n uudistunut tilintarkastussääntely ja kommentaari

Työmatkat ja verotus

Työsopimuslaki

Työsuhteen asiakirjat

Urheiluoikeus

Vanhuusoikeuden perusteet

Verotustiedot

Yhteisomistus

Yhtiön etu yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa

Yleinen hallinto-oikeus

Ylimääräinen muutoksenhaku

Mikä on Verkkokirjahylly? Alman Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja ja hakuteoksia. Verkkokirjahyllyssä on seuraavat hyllykokonaisuudet –TyöoikeusYritysoikeusJulkisoikeusSiviilioikeusAsuminen ja ympäristöoikeusPerhe- ja perintöoikeusRikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, TaloushallintoVerotus ja Esihenkilötyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta. Verkkokirjahyllystä löytyy myös Päivittyvät hakuteokset -hyllykokonaisuus. Voit valita käyttöösi yhden hyllyn tai useiden hyllyjen yhdistelmän. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää