Kesäkuussa 2024 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

30.05.2024 13:24

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan kesäkuussa 2024.

Kesäkuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 274/2024 , joka on ilmestynyt 31.5.2024.

 • L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 164/2024.
 • L vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 165/2024.
 • TPA Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa on muutettu TPA:lla 215/2024.
 • Kirkkolaki on muutettu L:lla 216/2024.
 • Liikennevakuutuslaki on muutettu L:lla 218/2024.
 • L Liikennevakuutuskeskuksesta on muutettu L:lla 219/2024.
 • Vakuutusyhtiölaki on muutettu L:lla 220/2024.
 • Kirjanpitolaki on muutettu L:lla 238/2024.
 • Tilintarkastuslaki on muutettu L:lla 239/2024.
 • VNA huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista on muutettu VNA:lla 244/2024.
 • VNA kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista on muutettu VNA:lla 245/2024.
 • TPA Rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa on korvattu TPA:lla 255/2024.
 • TPA eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa on korvattu TPA:lla 256/2024.
 • MtMA valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa on muutettu MtMA:lla 258/2024.
 • L rajavartiolaitoksen hallinnosta on muutettu L:lla 262/2024.
 • Rajavartiolaki on muutettu L:lla 263/2024.
 • VNA alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta on muutettu VNA:lla 268/2024.
 • VNA naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta on korvattu VNA:lla 269/2024.
 • TEMA työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä on muutettu TEMA:lla 272/2024.
 • VNA ulkoasiainhallinnosta on muutettu VNA:lla 273/2024.
 • L aikuiskoulutusetuuksista on kumottu L:lla 274/2024.
Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää