Oikeuskansleri: Toh­to­ri­kou­lu­tus­pi­lo­tin ra­hoi­tus­ha­ku­me­net­te­ly

19.02.2024 10:38

Oikeuskanslerin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Akatemia toimivat harkintavaltansa puitteissa kohdentaessaan tohtorikoulutuspilotin rahoitushaun pääosin lippulaiva-aloille.

Kantelussa arvosteltiin sitä, että tohtorikoulutuspilottiin myönnettävä rahoitus kohdistuu valtaosin (80 prosenttia) lippulaiva-aloille, jotka sijoittuvat vain tiettyihin yliopistoihin. Lisäksi kantelussa arvosteltiin rahoituksenhakuprosessin läpinäkyvyyttä ja pidettiin kahden viikon hakuaikaa epäoikeudenmukaisena kaikkien yliopistojen valmistautumisen kannalta. 

Oikeuskanslerin saamien selvitysten perusteella lippulaiva-ohjelmien tutkimusagenda on todettu kansainvälisessä vertaisarvioinnissa korkealaatuiseksi. Selvitysten mukaan lippulaiva-alojen tutkimus ja koulutus tukevat Suomen talouden kestävää kasvua ja vastaavat näin myös työelämän tarpeisiin. Rahoituksen kohdentamista lippulaiva-aloille pidettiin perusteltuna ratkaisuna myös tieteen edistämisen kannalta. Oikeuskanslerilla ei ollut laillisuusvalvonnan näkökulmasta huomautettavaa saamiinsa arvioihin, ja hän katsoi viranomaisten toimineen harkintavaltansa puitteissa.

Oikeuskanslerin mukaan yliopistoilla oli ollut riittävän hyvissä ajoin tiedossa rahoitushaun yleiset linjaukset, hakutekstien julkaisuajankohta ja hakujärjestelmän aukioloaika. Tohtorikoulutuspilottia koskevan hakuajan pituus oli tavanomaista lyhyempi, mutta oikeuskansleri piti sitä kuitenkin eri yliopistojen valmistautumisen kannalta riittävänä. Arviota tuki se, että hakemukset olivat selvitysten perusteella kokoonpanoiltaan jopa laajempia kuin lippulaivojen alkuperäiset kokoonpanot ja Suomen yliopistokenttä oli niissä laajasti mukana.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää