Oikeuskansleri: Säästölakien kuulemisaika oli liian lyhyt ja vaikutusten arviointi puutteellista

30.01.2024 16:30

Oikeuskansleri kiinnitti ratkaisussaan huomiota lainvalmistelun laatuun. Sosiaaliturvan ja sote-palveluiden säästölakien luonnoksille annettiin poikkeuksellisen lyhyitä lausuntoaikoja syksyllä 2023. Oikeuskansleri painotti, että perustuslain 14 §:ssä turvattu osallistumisoikeus on turvattava lainvalmistelussa. Hallituksen säästölakien osalta osallistumisoikeudesta johtuvat vähimmäisvaatimukset säädösvalmistelulle eivät täyttyneet. 

Lisäksi säästölakien kokonaisvaikutuksia ei arvioitu riittävän kattavasti perusoikeuksien kannalta. Esitysten valmistelussa ei myöskään tarpeeksi arvioitu ehdotettujen toimien vaikutuksia kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täyttymiseen. Valmistelussa ei näin ollen noudatettu hyvää lainvalmistelutapaa. Oikeuskansleri kiinnitti hallituksen huomiota siihen, että lainvalmistelussa tulee tehdä huolelliset kokonaisvaikutusten arviot erityisesti perusoikeus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden osalta. 

Lisäksi oikeuskansleri katsoi, että oikeusministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin vaalilainsäädännön tarkistamiseksi sekä lainvalmistelun kuulemisohjeiden kehittämiseksi. On tarpeen pohtia sitä, miten vaalivuonnakin lainvalmistelulle jää riittävästi aikaa.

Lähde ja lisätietoja: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää