Oikeuskansleri: Hallituksen esityksissä perusteltava lausun­to­kier­rok­sen pois jättäminen

26.03.2024 14:50

Oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota hallituksen esitysten valmisteluun. 

Kahteen ministeriössä valmisteltuun hallituksen esitykseen ei sisältynyt tietoja siitä, miten eräiden sidosryhmien kuuleminen esityksissä ehdotetuista muutoksista oli järjestetty. Esityksissä ei myöskään ollut perusteluja sille, miksi näistä muutoksista ei järjestetty lausuntokierrosta tai muuta julkista kuulemista. Esityksiin ei liioin sisältynyt tietoja kyseisiltä sidosryhmiltä saadusta palautteesta tai sen vaikutuksista säädösehdotuksiin.

Oikeuskansleri piti ongelmallisena myös sitä, että esitysten vaikutusarvioista puuttui kuvaus kyseisten muutosten vaikutuksista eri tahoihin. Oikeuskanslerin mukaan ministeriön tehtävä on osaltaan huolehtia siitä, että eduskunta saa luotettavat ja kattavat tiedot päätöksentekonsa perustaksi.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää