Oikeusasiamies: Vammaisen henkilön ihmisarvoa loukattiin po­lii­si­van­ki­las­sa

08.02.2024 08:42

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut päätöksen kanteluasiaan, jossa alaraajahalvaantunut henkilö oli kuljetettu ilman pyörätuoliaan poliisivankilaan, jonka tilat olivat liikkumisesteiselle kantelijalle sopimattomat.

Oikeusasiamies katsoo, että kantelijan kohtelussa säilössäpidon aikana on loukattu hänen ihmisarvoaan sekä Suomen perustuslaissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja YK:n vammaisyleissopimuksessa taattuja oikeuksiaan.

Oikeusasiamies on kiinnittänyt poliisilaitoksen huomiota muun muassa tilojen esteettömyyden puutteisiin ja antanut poliisilaitokselle huomautuksen vastaisen varalle 

  • poliisilain perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen vastaisesta menettelystä
  • WC:n käyttömahdollisuuden puutteesta
  • ruokailusta lattialla
  • riittämättömästä valvonnasta sekä
  • ns. kohtuullisten mukautusten epäämisestä.

Oikeusasiamies on pyytänyt Poliisihallitusta hankkimaan kustakin poliisivankilasta selvityksen, miten niissä on otettu huomioon vammaiset ja liikkumisesteiset asiakkaat ja varauduttu kohtuullisten mukautusten järjestämiseen. Hän on pyytänyt Poliisihallitusta antamaan selvityksistä oman lausuntonsa ja harkitsemaan ohjeistuksen antamista näistä asioista.

Lisäksi oikeusasiamies esittää Poliisihallituksen harkittavaksi, olisiko poliisikunnalle syytä järjestää koulutusta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja olisiko niistä syytä antaa yleistä ohjeistusta. 

Oikeusasiamies kiinnittää Poliisihallituksen ja sisäministeriön vakavaa huomiota kyseisen poliisivankilan tilojen ja rakenteiden puutteisiin. Tilat oli tarkoitettu väliaikaisiksi, mutta ne ovat olleet käytössä vuosikausia.

Oikeusasiamies esittää, että Suomen valtio hyvittää kantelijalle häneen kohdistuneet loukkaukset. Oikeusasiamies on lähettänyt päätöksensä Valtiokonttorille ja pyytänyt sitä päättämään hyvityksestä.
Oikeusasiamies on pyytänyt poliisilaitosta ilmoittamaan toimenpiteistään 31.5.2024 mennessä, sekä Poliisihallitusta, sisäministeriötä ja Valtiokonttoria 30.9.2024 mennessä.

Kantelun käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, että kantelija oli kuljetettu poliisivankilalle poliisiauton takatilan lattialla. Tieosuudella nopeusrajoitus on välillä ollut jopa 100 km/h. Oikeusasiamies on ottanut poliisiajoneuvojen kuljetusturvallisuutta koskevan asian käsiteltäväksi omana aloitteena.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 151/2023.

Lähde: eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää