Neu­vo­nan­ta­ja­ryh­mä tukee hy­vin­voin­tia­luei­den rahoitusmallin kehittämisen valmistelua

29.01.2024 07:22

Valtiovarainministeriö on asettanut hyvinvointialueiden edustajista koostuvan neuvonantajaryhmän tukemaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisen valmisteluryhmän työtä. Molempien ryhmien toimikausi on vuoden 2026 loppuun. 

Neu­vo­nan­ta­ja­ryh­mä käy valmistelun aikana säännöllistä vuoropuhelua val­mis­te­lu­ryh­män kanssa

Neuvonantajaryhmän tehtävänä on tukea rahoitusmallin kehittämisen valmisteluryhmän työtä ja edistää vaikuttavaa vuoropuhelua valmisteluryhmän ja hyvinvointialueiden välillä. Neuvonantajaryhmä tuo valmisteluun hyvinvointialueiden asiantuntemusta sekä käytännön osaamista ja kokemusta hyvinvointialueiden toiminnasta ja taloudesta. Neuvonantajaryhmä tukee myös asiantuntemuksellaan valmisteluryhmää eri näkökohtien huomioon ottamisessa ja yhteensovittamisessa erityisesti rahoitusmallin ennakoitavuuden, vakauden ja kannustavuuden näkökulmista.

Neuvonantajaryhmän jäseniä ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, Satakunnan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen, HUS-yhtymän toimitusjohtaja Matti Bergendahl ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen talousjohtaja Ismo Rouvinen

Valtiovarainministeriö asetti 3.11.2023 hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisen valmisteluryhmän valmistelemaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisia hyvinvointialueiden rahoitusmalliin tehtäviä muutoksia. Hallitus tavoittelee hyvinvointialueiden kustannusten kasvun hillintää varmistaakseen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoituksellisen kestävyyden. Hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustavuuteen ja ohjaavuuteen tähtäävät rakenteelliset muutokset tehdään hallitusti ja ennakoitavasti perustuslain mukaiset palvelut turvaten. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus säilyttää ennallaan vuosina 2023–2025.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää