Ministeriryhmä: Tieto- ja vies­tin­tä­tek­ni­sen in­fra­struk­tuu­rin varautumista tiivistetään

28.11.2022 08:28

Kriittisen tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin varautumisen koordinaatio osoitetaan jatkossa valtion kyberturvallisuusjohtajalle. Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä puolsi asiaa 25.11.2022.

Kriittisellä tieto- ja viestintäteknisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan esimerkiksi yleisiä viestintäverkkoja ja -kaapeleita. Infrastruktuurin varautuminen on vahvasti säänneltyä ja toimivaa. Varautumisen vastuut jakautuvat usealle viranomaiselle, ja ministeriryhmän päätöksellä varautumisen koordinaatiota nyt tiivistetään.

”Muuttunut turvallisuustilanne korostaa tarvetta varautumiseen yhteiskuntamme elintärkeän infrastruktuurin toiminnan turvaamiseksi. Kun vastuu varautumisesta jakautuu monelle toimijalle, pitää näiden keskinäisen koordinaation olla tiivistä ja johtorakenteiden selkeitä. Tämä yhteistyön tiivistäminen on tärkeää suomalaisen yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistamiseksi”, kuntaministeri Sirpa Paatero sanoo.

”Kyberturvallisuus on olennainen osa kansallista kokonaisturvallisuutta ja varautumista. On luontevaa, että kyberturvallisuusjohtaja vastaa varautumisesta, joka liittyy tieto- ja viestintätekniikan kriittiseen infrastruktuuriin”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Tehtävän osoittaminen kyberturvallisuusjohtajalle ei muuta eri viranomaisten ja toimijoiden lakisääteisiä toimivaltuuksia eikä velvollisuuksia kriittisen tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin varautumisessa.

Julkisen hallinnon strategia ohjaa hallinnon uudistamista

Ministeriryhmä käsitteli myös muun muassa julkisen hallinnon uudistamisstrategian tilannetta. Strategia ohjaa koko julkisen hallinnon uudistamista 2020-luvulla. Hallinnon uudistaminen sujuvoittaa arjen palveluita, turvaa oikeusvarmuuden yhteiskunnassa ja luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille.

"Julkisen hallinnon uudistamisen strategia on ensimmäinen näin kunnianhimoinen ja eri hallinnon tasot yhdistävä suunnitelma hallinnon kehittämiseen. Ratkaisevaa tämänkin strategian kohdalla on kuitenkin toimeenpano ja siinä ollaan nyt päästy hyvin vauhtiin", ministeri Paatero toteaa.

Muita ministeriryhmän kokouksen aiheita olivat kyberturvallisuuden tilannekuva, digikompassin toimenpidesuunnitelma sekä ajankohtaiset digitalisaation ja datatalouden EU-asiat.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää