Markkinaoikeus hylkäsi Heckler & Kochin valituksen Puo­lus­tus­voi­mien ryn­näk­kö­ki­vää­ri­han­kin­nas­ta

23.05.2024 07:11

Markkinaoikeus on hylännyt saksalaisen Heckler & Kochin valituksen koskien Puolustusvoimien rynnäkkökiväärihankintaa Sakolta.

Hankinta tehdään yhteishankintana Ruotsin kanssa. Suomen ja Ruotsin yhteisen käsiaseperheen hankintaa koskee puitesopimus, jonka osapuolina ovat Ruotsin puolustusmateriaalivirasto FMV, Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Sako Oy. Toteutettavan järjestelyn tarkoitus on siten myös vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä sekä yhteistä varautumista, joka on huomioitu sopimusjärjestelyn ehdoissa.

Hankinta toteutettiin ilman puolustus- ja turvallisuushankintalain (1531/2011) mukaista kilpailutusta Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 346(1)(b) artiklan nojalla ohjaamalla hankintasopimus kansalliselle toimijalle. Keskeinen peruste suorahankinnalle ovat sotilaallisen huoltovarmuuden vaatimukset. Suomen valtion keskeisten turvallisuusetujen turvaamisen on arvioitu edellyttävän käsiaseiden kansallisen tuotanto- ja ylläpitokyvyn säilyttämistä Suomessa kaikissa oloissa. Hankinnassa on siten kyse Suomen valtion keskeisistä turvallisuuseduista.

Lähde: puolustusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää