Maaliskuussa 2024 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

01.03.2024 10:20

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan maaliskuussa 2024.

Maaliskuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen Säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 97/2024 , joka on ilmestynyt 1.3.2024.

 • L tasavallan presidentin palkkiosta on muutettu L:lla 1130/2023.
 • VNA pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta on muutettu VNA:lla 84/2024.
 • PlMA sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista on muutettu PIMA:lla 85/2024.
 • PlMA asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista on muutettu PIMA:lla 89/2024.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu VNA:lla 90/2024.
 • Uusi VNA yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2024–2030 91/2024.
 • VNA Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2018 suoritettavista korvauksista on korvattu VNA:lla 92/2024.
 • VNA alusliikennepalvelusta on muutettu VNA:lla 93/2024.
 • MtMA tuettavaa rakentamista koskevista lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista on korvattu MtMA:lla 95/2024.
 • YMA Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2018 ja 2019 on korvattu YMA:lla 96/2024.
 • OKMA varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvista liitteistä on muutettu OKMA:lla 97/2024.
Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää