Lisärahoitusta lin­tuinfluens­san takia lopetetuista turkiseläimistä maksettaviin korvauksiin

01.03.2024 09:53

Eläintautilaissa säädetään viranomaisen määräyksestä lopetetusta eläimestä maksettavasta korvauksesta. Korvauksena suoritetaan eläimen käypä arvo.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on puoltanut eläinlääkintähuoltoon ja kasvintuhoojien torjuntaan varatun määrärahan ylitystä 45,2 miljoonalla eurolla valtion vuoden 2024 talousarviossa. Arviomäärärahan ylitys aiheutuu eläintautilain nojalla lopetetuista turkiseläimistä maksettaviin korvauksiin tarvittavasta 44,4 miljoonan euron määrärahasta sekä 0,8 miljoonan euron määrärahasta, jolla varaudutaan salmonellatartunnan vuoksi lopetettavaksi määrätyistä sioista maksettaviin korvauksiin. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen jälkeen määräraha siirretään Ruokaviraston käyttöön. Ruokavirasto aloittaa korvausten maksamisen maaliskuussa. 

Suomessa todettiin vuonna 2023 lintuinfluenssaa yhteensä 71 turkistarhassa, joiden kaikki eläimet on määrätty lopetettaviksi tartunnan hävittämiseksi. Lisäksi määrättiin lopetettaviksi yhden turkistarhan eläimet, jotka olivat läheisessä kontaktissa tartunnan saaneen tarhan eläimiin. Yhteensä määrättiin lopetettaviksi 72 tarhan eläimet, yhteensä noin 485 000 eläintä. 

Tartunnat saivat alkunsa kesällä 2023 lokeissa esiintyneestä laajasta lintuinfluenssaepidemiasta. Lokeista tartunta siirtyi turkiseläimiin. Lintuinfluenssan esiintymiseen turkiseläimissä suhtaudutaan vakavasti, koska tartunnan siirtyminen nisäkkäästä toiseen voi johtaa uusiin virusmuunnoksiin, jotka lisäävät viruksen kykyä tarttua ihmisiin aiheuttaen vakavan taudin.

Eläintautilaissa (76/2021) säädetään viranomaisen määräyksestä lopetetusta eläimestä maksettavasta korvauksesta. Korvauksena suoritetaan eläimen käypä arvo.

Ruokaviraston arvion mukaan korvauksia viranomaisen lopettamista turkiseläimistä tulee maksettaviksi yhteensä 50,7 miljoonaa euroa, josta ennakkokorvauksina on vuoden 2023 määrärahasta maksettu 6,3 miljoonaa euroa 35 toimijalle.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää