Kou­lu­tuk­sel­li­sen tasa-arvon ja yh­den­ver­tai­suu­den edistämiseen haettavissa val­tio­na­vus­tus­ta

23.01.2024 18:46

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Avustusta on haettavissa vuosille 2024–2027 enintään 145 683 000 euroa, jota maksetaan vuosittain 48,6 miljoonaa. Hakuaika päättyy 29.2.2024.

- Iloitsen siitä, että tämä keskeinen panostus tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen toteutuu. Lasten ja nuorten väliset osaamis- ja hyvinvointierot ovat jatkaneet kasvuaan ja alueellinen eriytyminen haastaa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Avustuksella pystymme turvaamaan lasten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kehitystä ja vahvistamaan perustaitojen osaamista. Tämä on erittäin tärkeä panostus hallitukselta, opetusministeri Anna-Maja Henriksson kertoo.

Avustus myönnetään vuosittain kolmessa saman suuruisessa erässä vuosina 2024, 2025 ja 2026. Avustukset maksetaan vuosina 2025 ja 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. 

Hakija hakee avustusta yhdellä hakemuksella, joka kattaa koko avustuskauden 2024–2027. Hakemus kattaa sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja perusopetuksen toiminnan. 

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakustannuksiin. Esi- ja perusopetuksessa avustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksessa avustusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen lapsiryhmiin suhdelukujen pienentämiseksi ja lasten tuen tarpeisiin vastaamiseksi.

Avustusta kohdennetaan henkilöstön palkkaamiseen erityisesti niille kouluille ja päiväkodeille, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti huono-osaisemmilla alueilla. Avustuksella vahvistetaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laatua, tasoitetaan oppimiseroja, ehkäistään segregaatiota ja pienennetään lapsi- ja opetusryhmäkokoja. Avustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Lisäksi edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla on jaettu erityisavustuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Tarveperustainen rahoitus on vuoden 2023 alusta vakiinnutettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Erityisavustusta voidaan myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Rahoituksen ennakoitavuudella pystytään edistämään koulutuksellisen tasa-arvon pitkäjänteisempää kehittämistyötä paikallisella tasolla.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää