Komissio hyväksyi sähköhyvityksen

24.03.2023 07:46

Euroopan komissio on 23.3.2023 hyväksynyt takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen maksamisen valtiontukena. Komission hyväksyntä vaaditaan, että hyvitystä voidaan uuden lain mukaisesti maksaa sähköyhtiöiden laskutuksen kautta sähköenergiaa ostaneille henkilöasiakkaille. Eräät sähköyhtiöt ovat saattaneet lähettää huhtikuussa erääntyvät sähkölaskunsa ilman hyvitystä.

Lain mukaan sähköyhtiöiden tulee maksaa asiakkailleen sähköhyvityksen ensimmäinen erä viimeistään huhtikuussa erääntyvässä sähköenergialaskussa, ja hyvityksen toinen erä sitä seuraavalla laskulla. Jos laskua ei toimiteta huhtikuussa, niin hyvitys maksetaan ensimmäisessä huhtikuun jälkeen erääntyvässä sähköenergialaskussa.

Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras–joulukuun sähköenergian kulutukseen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta. 

Lisämaksuajan myöntäminen elin­kei­non­har­joit­ta­jal­le

Samassa yhteydessä komissio antoi valtiontukihyväksynnän myös lisämaksuajan myöntämisestä elinkeinonharjoittajien sähköenergialaskuille sekä sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemista. Tämä on edellytyksenä maksuajan antamiseksi elinkeinonharjoittajille.

Sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta annetun lain mukaan sähkön vähittäismyyjien tulee asiakkaansa pyynnöstä myöntää lisämaksuaikaa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille näiden 1.1.–30.4.2023 tapahtuneeseen sähköenergian kulutukseen liittyville erääntymättömille sähköenergialaskuille. 

Sähköhyvityksen maksaminen saattanut viivästyä joissakin sähköyhtiöissä

Komissiolle on toimivalta päättää yrityksille tai yritysten kautta myönnettävien tukien soveltuvuudesta sisämarkkinoille. Suomi on toimittanut tarvittavat ilmoitukset komissiolle asianmukaisesti. Komissiota on myös informoitu tiiviisti jo suomalaisen tukijärjestelmän valmistelun aikana. 

Sähköhyvityksen ensimmäinen erän maksaminen on saattanut viivästyä niissä sähköyhtiöissä, joiden huhtikuussa erääntyvät sähkölaskut ovat lähteneet ennen 23.3.2023 tullutta tietoa komission hyväksynnästä. 

”Saamiemme tietojen mukaan eräissä sähköyhtiöissä huhtikuun sähkölaskut ovat lähteneet asiakkaille jo aiemmin tässä kuussa, mutta komission valtiontuen hyväksynnän puuttuessa laskuihin ei ole voitu tehdä lain määrittelemää sähköhyvitystä. Tilanne on erittäin valitettava”, toteaa teollisuusneuvos Petteri Kuuva työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää