KKV: Inarin kunnan mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa

06.03.2024 08:45

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi Inarin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Kunta hankki matkailunedistämispalveluita kilpailuttamatta ilman lainmukaista suorahankintaperustetta.

Inarin kunta oli vuosia ostanut matkailutoimen hoitamisen ja kehittämisen palveluita kilpailuttamatta samalta, lähikuntien ja paikallisten yritysten kanssa yhdessä omistamaltaan matkailuyritykseltä. Hankinnoista ei julkaistu hankintailmoituksia tai tehty kirjallisia hankintapäätöksiä. Palvelujen vuotuinen arvo oli 250 000 euroa vuosina 2022 ja 2023.

Inarin kunta perusteli hankintojen kilpailuttamatta jättämistä sillä, että sopimussuhde yritykseen on alkanut jo ennen ensimmäisen hankintalain voimantuloa vuonna 1992. Lisäksi kunta vetosi siihen, että vain kyseinen yritys pystyy kokemuksensa ja yhteistyöverkostojensa vuoksi tuottamaan kunnan tarvitsemat matkailunedistämispalvelut riittävällä laajuudella ja alueosaamisella.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoi päätöksessään, että hankinnoissa ei ole kyse vuodesta 1992 jatkuneesta toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta, sillä sopimus on solmittu aina vuodeksi kerrallaan ja siihen on myös tehty täsmennyksiä ja muutoksia. Vuosittain tehty sopimus on siten ollut aina erillinen palveluhankinta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto arvioi myös, että hankittu matkailutoimen palvelu ei ole laadultaan sellaista, etteivätkö muut mahdolliset palveluntuottajat pystyisi sitä tarjoamaan. Lisäksi yrityksen osaaminen ja asema ovat syntyneet nimenomaan Inarin kunnan siltä tekemien suorahankintojen ansiosta.

”Jos hankintayksikkö vetoaa suorahankintaa tehdessä siihen, että vain tietty toimittaja pystyy toteuttamaan hankinnan, on varmistettava, ettei vaihtoehtoisia ratkaisuja ole käytettävissä eikä tilanne ole itseaiheutettu”, sanoo johtava asiantuntija Anni Vanonen.

Inarin kunnan olisi tullut kilpailuttaa matkailutoimen hoitamisen ja kehittämisen hankinta julkaisemalla siitä hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) mukainen hankintailmoitus. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Inarin kunnalle huomautuksen lainvastaisesta suorahankinnasta.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää