Kavin johtajan nimitys otetaan uudelleen käsiteltäväksi

11.06.2024 07:58

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee uudelleen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) johtajan nimityksen. Vuonna 2022 tehdystä nimityksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka kumosi nimityspäätöksen. Johtajanimitys käsitellään ministeriössä uudelleen, kun ratkaisu on lainvoimainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille johtajan syksyllä 2022. Johtajaksi valittiin filosofian tohtori Riitta Vanhatalo viiden vuoden määräajaksi. 

Nimityksestä tehtiin kolme valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi asiassa ratkaisunsa 10.6.2024 ja kumosi nimityspäätöksen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö noudattaa päätöstä ja toimii sen mukaisesti päätöksen tultua lainvoimaiseksi.  Hallinto-oikeuden päätökseen voi vielä hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva virasto. Sen tehtäviin kuuluvat elokuvien sekä televisio- ja radio-ohjelmien säilyttäminen ja näihin liittyvä tutkimus, kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta ja mediakasvatuksen edistäminen.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Lue myös Helsingin hallinto-oikeuden tiedote päätöksestä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää