Kansalliset harjoitukset tukevat koko Suomen ky­ber­tur­val­li­suut­ta

21.02.2024 07:47

Vuoden ensimmäinen kansallinen kyberturvallisuusharjoitus järjestettiin 12.–16.2.2024 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Harjoituksen mahdollisti liikenne- ja viestintäministeriö.

Kunnille ja kriittisen infrastruktuurin toimijoille suunnattu kansallinen kyberturvallisuusharjoitus (KYHA) järjestettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC:n tiloissa. Kyberharjoituksen toteutukseen osallistui myös Turvallisuuskomitea.

- Olemme hyvin ylpeitä JYVSECTEC:n toiminnasta Jyväskylässä ja siitä, että se on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulua. Tässä ajankuvassa kyberturvallisuusharjoittelun merkitys korostuu, ja meille on tärkeää olla mukana näissä korkeatasoisissa kyberturvallisuusharjoituksissa. Harjoittelu yhdessä muiden organisaatioiden kanssa on ihan olennaista, sanoo Jyväskylän kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.

Kunnat ja kriittisen infrastruktuurin toimijat käsittelevät päivittäin suurta määrää erilaista tietoa. Digitalisoituneessa yhteiskunnassa toimijoiden onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota kyberturvallisuuteen.

- Digitaalisessa ympäristössä erilaiset kyberuhat ovat todellisuutta kaikille organisaatioille. Harjoittelu tuo varmuutta tositilanteessa toimimiseen. Harjoituksen päätyttyä saadut opit käydään läpi, ja toimintaa kehitetään havaintojen pohjalta, kansliapäällikkö Leinonkoski sanoo.

Harjoittelu mahdollistaa paitsi oman organisaation myös koko Suomen ky­ber­re­si­liens­sin kehittämisen

- KYHA-harjoitukset kasvattavat Suomen kyberresilienssiä, johon myös uudistettava kyberturvallisuusstrategia tähtää. Strategian tavoitteena on yhteiskunta, joka on hyvin varautunut. Harjoitustoiminta, jossa ollaan oppimassa, palvelee hyvin tätä kokonaisuutta, sanoo Rauli Paananen, valtion kyberturvallisuusjohtaja ja harjoitusviikon johtaja.

Kansallisessa kyberturvallisuusstrategiassa määritellään tavoitteet ja toimintalinjat, joiden avulla vastataan Suomen kybertoimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin ja varmistetaan sen toimivuus.

- Kunnilla ja kriittisen infrastruktuurin toimijoilla on merkittävä rooli Suomen kyberturvallisuuden ja siihen liittyvän huoltovarmuuden kannalta. Siksi onkin erittäin tärkeää, että kyseisille toimijoille on mahdollisuus järjestää vuosittain oma kansallinen kyberturvallisuusharjoitus osana kansallista KYHA-harjoituskokonaisuutta ja näin tukea Suomen kyberturvallisuutta ja siihen liittyvää osaamisen kasvattamista, korostaa ammattikorkeakoulun IT-instituutin ja harjoituksen johtaja Tero Kokkonen.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää