Kansallinen ky­ber­tur­val­li­suus­stra­te­gia uudistetaan valtion ky­ber­tur­val­li­suus­joh­ta­jan johdolla

11.03.2024 07:00

Valtioneuvoston kanslia asetti 8.3.2024 hankkeen valtioneuvoston turvallisuusjohtamisen toimintamallin kehittämiseksi. Osana hanketta asetettiin alatyöryhmä valmistelemaan Suomen kyberturvallisuusstrategian uudistamista.

Alatyöryhmän tehtävä perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaisesti hallitus uudistaa kansallisen kyberturvallisuusstrategian vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Alatyöryhmän puheenjohtajana toimii valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen ja varapuheenjohtajana puolustusministeriön tietohallintojohtaja Mikko Soikkeli

Kyberturvallisuusstrategia valmistellaan laajassa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. 

Hallitusohjelman lisäksi EU:n päivitetty kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2-direktiivi) asettaa vaatimuksia kyberturvallisuusstrategian sisällölle. Direktiivin mukaisen strategian tulee olla voimassa 18.10.2024.

Työryhmän toimikausi on 8.3.2024–31.10.2024.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää