Iäkkäiden laa­tusuo­si­tuk­sen avulla halutaan lisätä hyviä, aktiivisia elinvuosia

29.02.2024 10:41

Iäkkäiden laatusuositus pyrkii varmistamaan aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen sekä turvaamaan kestävät palvelut. Laatusuositus on työväline iäkkäiden palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Suositusta voivat hyödyntää myös iäkkäät itse sekä heidän läheisensä.

Laatusuosituksen tavoitteena on muun muassa edistää iäkkäiden aktiivisuutta ja toimintakykyä sekä osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi halutaan tukea teknologian hyödyntämistä, asumisen ikäystävällisyyttä sekä kestäviä palveluita.

Iäkkäiden palveluissa työskentelevien työkykyä on tuettava

Iäkkäiden henkilöiden määrä ja osuus väestöstä tulevat kasvamaan voimakkaasti seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Tilastokeskuksen mukaan 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli Suomessa noin kymmenen prosenttia vuonna 2021. Määrän ennustetaan kasvavan 14 prosenttiin vuonna 2030 ja 16 prosenttiin vuonna 2040.  

Väestökehitys lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeessa olevien ikääntyneiden määrää merkittävästi kuluvalla vuosikymmenellä ja vaikuttaa palvelujärjestelmän kykyyn tarjota riittäviä palveluja. Iäkkäiden palveluissa työskenteli vuonna 2023 hieman yli 80 000 työntekijää, ja vuonna 2027 tarvitaan arviolta 14 200 työntekijää enemmän.

Näin nopeaa henkilöstötarpeen kasvua ei ole mahdollista toteuttaa, joten palvelurakennetta on muutettava niin, että palvelut voidaan tuottaa saatavilla olevalla henkilöstöllä. Lisäksi iäkkäiden palveluissa työskentelevien työkykyä on tärkeää tukea ja vahvistaa. 

En­nal­taeh­käi­se­vät toimet ovat tärkeitä

Laatusuositus toteuttaa osaltaan hallitusohjelmaa, jonka tavoitteena on, että ihmisillä on mahdollisuus kasvattaa osaamistaan, työllistyä, pärjätä palkallaan tai eläkkeellään sekä tavoitella oman näköistään hyvää elämää.

Hallitusohjelman mukaisesti laatusuosituksen tavoitteena on, että iäkkäät ovat entistä pidempään toimintakykyisiä. Ajatuksena on, että ennaltaehkäisevällä toiminnoilla ja palveluilla voidaan lisätä hyvien, aktiivisten elinvuosien määrää.

- Ikääntymisen on oltava arvokasta ja mielekästä. Ikääntyminen on paljon muutakin kuin hoidettavana olemista ja haurautta. Iäkkäällä ihmisellä on oltava mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan kuitenkin tietäen, että hän saa tukea sitä tarvitessaan, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.  

Laatusuosituksen laati poikkihallinnollinen valmisteluryhmä, jossa oli jäseniä ministeriöistä, hyvinvointialueilta, kunnista ja järjestöistä. Hallitusohjelman lisäksi laatusuositus tukee vanhuspalvelulain (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 980/2012) sekä sosiaalihuoltolain (1301/2014) toimeenpanoa. Edellinen iäkkäiden laatusuositus annettiin vuonna 2020.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää