Hy­vin­voin­tia­luei­den ra­hoi­tus­las­kel­mat vuodelle 2023 on päivitetty

21.11.2022 09:43

Hyvinvointialueiden koko maan rahoituksen taso on tarkentunut hieman verrattuna syyskuussa julkaistuihin laskelmiin, kun täydentävä talousarvioesitys on huomioitu laskelmissa. Hyvinvointialuekohtaiset siirtymätasaukset on päivitetty kuntien vuoden 2021 lopullisen tilinpäätösaineiston mukaisesti. Tämä vaikuttaa aluekohtaiseen rahoitukseen.

Lopullisen tilinpäätösaineiston saamisesta käyttöön seuraa, että vaikka koko maan rahoituksen tasossa ei ole suuria muutoksia, on aluekohtainen rahoitus muuttunut.  Joidenkin alueiden siirtymätasauksissa on suuriakin muutoksia suhteessa syyskuussa julkaistuihin laskelmiin.  

Alueen kuntien toteutuneet kustannukset huomioidaan siirtymätasauksessa vuosien 2021–2022 keskiarvoina, jotka korotetaan vuoden 2022 koko maan tasoon. Joidenkin kuntien vuoden 2021 lopulliset tilinpäätöstiedot ovat muuttuneet merkittävästi suhteessa syyskuussa julkaistujen laskelmien pohjana käytettyihin tietoihin. Siirtymäkauden laskelmassa kuvataan hyvinvointialueittainen siirtymätasauksen määrä vuosina 2023–2029. 

Vuonna 2023 hyvinvointialueiden rahoitus on koko maan tasolla yhteensä noin 22,5 miljardia euroa. Rahoituksen pohjana on kuntien vuoden 2022 talousarviotietojen mukaiset siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, joiden taso on noin 21,2 miljardia euroa. Hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa siten yhteensä noin 1,3 miljardia euroa vuodesta 2022.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää