Hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja vahvistamalla turvataan Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen toimintakyky normaaliolojen häi­riö­ti­lan­teis­sa

19.02.2024 08:20

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia ja rajavartiolakia muutetaan. Tavoitteena on henkilöstöresurssien joustava hyödyntäminen ja Rajavartiolaitoksen toimintakyvyn turvaaminen erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa. Lakihanke liittyy myös Rajavartiolaitoksen tarpeeseen kehittää hybridiuhkien torjuntavalmiutta.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta 15.2.2024.

Esityksessä ehdotetaan, että eräät Rajavartiolaitoksen siviilivirat voitaisiin täyttää ilman julkista hakumenettelyä, jos tehtävän luonne sitä välttämättä edellyttää. Poikkeus koskisi sellaisia Rajavartiolaitoksen siviilivirkoja, joiden tehtävät muodostuvat rajaturvallisuuden ylläpitämisen tai sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävistä taikka niihin välittömästi liittyvistä teknisistä tukitehtävistä. Tavoitteena on muun muassa torjua viranhakuprosessin käyttämistä tiedustelussa.

Raja- ja merivartiokoululla opiskelevia kadetteja voitaisiin tilapäisesti määrätä koulutuksen ulkopuolisiin tehtäviin Rajavartiolaitoksen toimialaan kuuluvien vakavien erityistilanteiden hoitamiseksi. Opintojensa viimeisiin vaiheisiin edenneitä kadetteja voitaisiin vastaavissa poikkeuksellisissa tilanteissa nimittää määräaikaisesti nuoremman upseerin sotilasvirkaan.

Tällaisia vakavia erityistilanteita voisivat olla esimerkiksi laajamittainen maahantulo, hybridivaikuttaminen tai laajalle levinnyt tartuntatautiepidemia, joiden hoitamiseksi Rajavartiolaitos tarvitsisi lisähenkilöstöä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan Rajavartiolaitoksen päällikön sijaisuusjärjestelyjen ajantasaistamista.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2024.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää