Hallitus esittää muutoksia kotoutumislain koko­nai­suu­dis­tuk­seen

05.04.2024 07:10

Kotoutumislain kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2025 alussa, kun päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Hallitus antoi 4.4.2024 eduskunnalle hallitusohjelmaan pohjautuvan esityksen muutoksista uudistukseen. Muun muassa kuntien ja hyvinvointialueiden laskennallista korvausaikaa lyhennettäisiin julkisen talouden vahvistamiseksi.

”Maahanmuuttajilla tulee olla suurempi vastuu kotoutumisestaan. Hallituksen tavoitteena on muuttaa järjestelmää velvoittavammaksi ja vahvistaa julkista taloutta”, sisäministeri Mari Rantanen sanoo. 

Valtio maksaa kunnille ja hyvinvointialueille niin sanottua laskennallista korvausta pakolaistaustaisten henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä. Hallitus esittää, että laskennallista korvausaikaa lyhennettäisiin. Korvausta maksetaan muun muassa palvelutarpeen arvioinnista, kotoutumissuunnitelman laatimisesta sekä tulkitsemisen kuluista. Tavoitteena on vähentää kuntien kotoutumisen edistämiseen liittyvien tehtävien volyymia ja lisätä maahanmuuttajan omatoimisuutta.

Nykyinen kiintiöpakolaisista maksettava neljän vuoden laskennallinen korvausaika lyhennettäisiin kolmeen vuoteen. Muista pakolaistaustaisista maksettava kolmen vuoden korvausaika lyhennettäisiin kahteen vuoteen. Tähän ryhmään sisältyvät myös tilapäistä suojelua saavat, joilla on kotikunta.

Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten aikuistumisen tuki päättyisi jatkossa kaksi vuotta aiemmin eli 23-vuotiaana. Ikärajaa laskettaisiin vastaavasti kuin lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa, jota koskeva laki on tullut voimaan 1.1.2024.

Käyt­tä­mät­tö­mäs­tä tulkitsemisesta voitaisiin jatkossa periä maksu

Jos maahanmuuttaja ei saavu kunnan tai työvoimaviranomaisen kotoutumispalveluiden tapaamiseen eikä ilmoita siitä etukäteen, häneltä voitaisiin jatkossa periä maksu käyttämättömästä tulkitsemisesta. Maksu olisi yhtä suuri kuin maksu sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämättä jääneestä tapaamisesta.

Maahanmuuttajaäitien aseman parantamiseen esitetään viiden miljoonan euron lisäystä. Tarkoituksena on edistää maahanmuuttajaäitien kiinnittymistä yhteiskuntaan ja tukea lasten kotoutumista. 

Pääasiassa muutokset tulisivat voimaan 1.1.2025, kun kotoutumispalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan kuntien vastuulle. Aikuistumisen tuen ikärajan laskeminen tulisi kuitenkin voimaan jo 1.7.2024.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää