Hallitus esittää muutoksia EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lu­ku­vuo­si­mak­sui­hin

20.05.2024 17:16

Hallitus esittää muutoksia yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin koskien EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuja ja hakemusmaksua. Lisäksi ehdotetaan täsmennyksiä tilauskoulutuksen säännöksiin.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta vieraskielisessä tutkintokoulutuksessa perittävien lukuvuosimaksujen tulisi jatkossa kattaa koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Lakimuutoksilla toteutettaisiin pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaus etenemisestä kohti EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen täyskatteellisuutta.

- Täyskatteellisten lukuvuosimaksujen tavoitteena on parantaa korkeakoulujen taloudellista tilannetta ja sitouttaa täällä opiskelevia ulkomaalaisia jäämään Suomeen, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala toteaa.

Esityksen mukaan opiskelijan oleskeluluvalla maahan tullut säilyisi lukuvuosimaksuvelvollisena, vaikka hän vaihtaisikin oleskelulupaansa esimerkiksi työperusteiseksi. Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin poikkeus, jonka mukaan tilapäistä suojelua saavat eivät olisi jatkossa lukuvuosimaksuvelvollisia.

Esityksen mukaan hakemusmaksu otettaisiin käyttöön EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille. Tavoitteena on vähentää korkeakouluja työllistäneitä harkitsemattomia ja heikkolaatuisia hakemuksia.

- Helpotamme näillä muutoksilla korkeakoulujen hallinnollista taakkaa. Tällä hetkellä korkeakoulut saavat runsaasti hakemuksia esimerkiksi sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ole Suomessa vaadittua pohjakoulutusta. Jokainen hakemus on käsiteltävä, ja tämä vie korkeakouluilta resursseja, ministeri Multala toteaa.

Myös tilauskoulutusta koskevia säännöksiä esitetään täsmennettäviksi. Korkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että tilauskoulutusta koskevassa sopimuksessa on määritelty tilauskoulutukseen osallistuvan oikeudet ja velvollisuudet ja että tilauskoulutukseen osallistuvat ovat niistä tietoisia. Korkeakoulu ei myöskään saisi järjestää tilauskoulutusta, jos tilaajan tarkoituksena on välittää opiskelijoita korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiksi voittoa tavoittelevana liiketoimintana.

- Tilauskoulutuksessa on tullut esiin väärinkäytöksiä, joissa opiskelija on joutunut koulutuksen tilaajan laiminlyöntien vuoksi maksuvelvolliseksi ja sitä kautta kohtuuttomaan tilanteeseen. Täsmennämme lainsäädäntöä, jotta tällainen toiminta ei olisi enää mahdollista.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2024. Hakemusmaksua ja tilauskoulutusta koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1.8.2025 ja lukuvuosimaksujen suuruutta koskevat säännökset 1.8.2026.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta HE 51/2024 vp.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää