Hallitus ehdottaa Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen hallintoa ja ti­lin­tar­kas­tus­ta koskevia lakimuutoksia

23.04.2024 16:38

Hallitus esittää muutoksia Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin, sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin sekä useaan muuhun lakiin. Esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman kirjausta Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen hallintoa ja tilintarkastusta koskevia säännöksiä päivitettäisiin ja täsmennettäisiin. Kansaneläkelaitoksen hallituksen lakisääteisiksi tehtäviksi lisättäisiin Kansaneläkelaitoksen strategian vahvistaminen sekä ylimmän johdon sijaisuuksista päättäminen.  

Kelan pääjohtajan ja johtajien palvelussuhteet muuttuisivat jatkossa määräaikaisiksi. Kelan pääjohtajan nimittäisi jatkossa Kelan valtuutetut ja johtajat Kelan hallitus. Muutoksilla yhdenmukaistettaisiin valtion ylintä johtoa koskevaa sääntelyä ja vahvistettaisiin Kansaneläkelaitoksen hallituksen asemaa. 

Esityksessä ehdotetaan, että jatkossa Kelan hallitus voisi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan neuvottelukuntia. Muutos lisäisi Kelan hallituksen harkintavaltaa neuvottelukuntien asettamisessa.  

Samalla lakiin lisättäisiin säännös Kansaneläkelaitoksen antamasta virka-avusta. Esityksessä ehdotetaan myös, että Kansaneläkelaitoksen biologisten lääkkeiden määräämisen ohjaus- ja valvontatehtävän rahoitus olisi jatkossa erillään Kansaneläkelaitoksen muiden toimintakulujen jaosta ja rahoituksesta. Lisäksi etuuslakeihin tehtäisiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetusta laista johtuvia teknisiä muutoksia. 

Lakimuutoksien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta HE 39/2024 vp.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää