Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus väheni 10 % vuonna 2023

18.04.2024 10:13

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2023 energian kokonaiskulutus oli 1,32 miljoonaa terajoulea (TJ), mikä oli 2 % enemmän kuin edellisvuonna. Suomen omavaraisuusaste sähkön osalta kasvoi merkittävästi vuonna 2023 sähkön nettotuonnin vähentyessä murto-osaan edellisvuodesta. Kotimaisesta sähkön tuotannosta ydinvoiman, tuulivoiman ja vesivoiman määrät kasvoivat eniten. Fossiilisia polttoaineita kulutettiin vuodentakaista vähemmän, mikä näkyi myös hiilidioksidipäästöjen laskuna.

Fossiilisten polttoaineiden kulutus jatkoi laskuaan

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen yhteenlaskettu kulutus oli 393 petajoulea (PJ) eli 10 % edellisvuotta vähemmän. Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella katettiin noin 30 % energian kokonaiskulutuksesta. Vuonna 2018 vastaava osuus oli 40 %. Eniten vähenivät kivihiilen (-42 %) ja turpeen (-37 %) kulutukset. Fossiilisten kulutuksen lasku heijastui myös polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöihin, jotka vähenivät 13,5 % vuodentakaisesta.

Fossiilisista polttoaineista ainoastaan maakaasun kulutus kasvoi (+6 %) edellisvuoteen verrattuna. Maakaasun maahantuonti Venäjältä Imatran rajapisteen kautta päättyi vuoden 2022 toukokuussa. Marras- ja joulukuussa maakaasun kuljetukset keskeytyivät myös Suomen ja Viron välillä kulkevan Balticconnector-kaasuputken kautta sen rikkoutuessa lokakuussa 2023. Maakaasun kysyntään on vastattu lisäämällä nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia. Tammikuussa 2023 aloitti toimintansa Inkoon kelluva LNG-terminaali, jonka kautta nesteytettyä maakaasua voidaan myös höyrystää kaasuverkkoon.

Uusiutuvien osuus pysyi vuoden 2022 tasolla

Uusiutuvan energian kulutus oli 552 petajoulea (PJ) vuonna 2023, mikä oli 2,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta säilyi edellisvuoden tasolla ollen 42 %. Uusiutuvista energialähteistä eniten nousivat vesivoiman (+13 %) ja tuulivoiman (+25 %) kulutukset. Puupolttoaineiden yhteenlaskettu kulutus laski prosentin verran. Eniten väheni teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineiden kulutus, 2 %. Puupolttoaineet ovat edelleen suurin energialähde 28 %:n osuudella energian kokonaiskulutuksesta.

Kotimainen sähkön tuotanto kasvoi reippaasti

Sähkön kokonaiskulutus oli 79,8 terawattituntia (TWh) vuonna 2023, mikä oli 2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimainen sähkön tuotanto kasvoi 13 % ja sillä katettiin 98 % Suomen sähkön tarpeesta vuonna 2023. Eniten kasvoi ydinvoiman tuotanto, 35 %. Ydinvoiman tuotantoa kasvatti Suomen uusin ydinvoimayksikkö Olkiluoto 3, joka oli käytössä ensimmäisen kokonaisen vuoden. Ydinvoiman osuus sähkön kokonaiskulutuksesta nousi 41 %:iin, kun vuonna 2022 vastaava osuus oli 30 %. Kotimaisen tuotannon kasvaessa sähkön nettotuonnin merkitys pieneni. Sähkön nettotuonti väheni 86 % edellisvuodesta, ja sen osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli 2 %.

Kohonneen ydinvoiman tuotannon johdosta ydinenergia nousi puupolttoaineiden jälkeen toiseksi suurimmaksi energialähteeksi ohi öljyn. Öljyllä katettiin energian kokonaiskulutuksesta 19 %, kun ydinvoiman osuus oli 27 %.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää