EU:lta aloitteet il­mas­to­neut­raa­lien teknologioiden edistämisestä ja Euroopan omavaraisuuden kasvattamisesta

20.03.2023 10:48

Komissio antoi 16.3.2023 lainsäädäntöehdotukset ilmastoneutraalien, niin kutsuttujen ”nettonollateknologioiden” sekä kriittisten raaka-aineiden saatavuuden edistämisestä. Molemmilla ehdotuksilla tavoitellaan vihreän siirtymän vauhdittamista sekä EU:n omavaraisuuden vahvistamista. Vihreää siirtymää vauhdittavat teknologiat ovat globaalin teknologisen kilpailun keskiössä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää ehdotuksista sidosryhmäkuulemisen 28.3.2023.

Euroopan komissio julkaisi 16.3.2023 lainsäädäntöehdotuksen ilmastoneutraalien, niin kutsuttujen ”nettonollateknologioiden”, edistämisestä. EU-tason sääntelyn tavoitteena on yksinkertaistaa sellaisten teknologioiden ja tuotteiden tuotantokapasiteetin sääntelykehystä, jotka ovat avainasemassa unionin ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamisessa ja hiilidioksidipäästöttömän energiajärjestelmän kestävyyden varmistamisessa.  

Ehdotuksen myötä eurooppalaiselle teollisuudelle halutaan tarjota teknologiaa, jota se tarvitsee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Lisäksi tavoitteena on tarjota kansalaisille puhdasta, kohtuuhintaista ja turvallista energiaa sekä vähentää unioin riippuvuuksia kolmansien maiden tuotannosta.  Ehdotuksella tuettaisiin keskeisten teknologioiden teollista valmistusta ja asetettaisiin niille määrällisiä EU-tason tavoitetasoja vuoteen 2030 mennessä. 

Ydinvoimateknologian sisällyttäminen komission ehdotukseen on ollut Suomen keskeinen vaikuttamiskohde. Siirtymä ilmastoneutraaliin talouteen edellyttää panostusta ydinvoimaan ja ydinvoimateknologia tulee asettaa samalle viivalle muiden teknologioiden kanssa toimissa kestävän ja turvallisen eurooppalaisen energiajärjestelmän osalta.  

Komissio julkaisi samana päivän myös kriittisiä raaka-aineita koskevan aloitteen, jonka tavoite on edistää EU:n tarvitsemien kriittisten ja strategisten raaka-aineiden saatavuutta sekä monipuolistaa toimitusketjuja. Komission esittämillä toimilla lisättäisiin näiden raaka-aineiden tuotantoa ja jatkojalostusta sekä kierrätystä. Teollisuuden häiriönsietokykyä parannettaisiin erilaisin ennakoivin toimenpitein. 

TEM järjestää si­dos­ryh­mä­ti­lai­suu­den komission ehdotuksista

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ehdotusten valmistelusta Suomessa. Suomen kanta komission esityksiin muodostetaan normaalia EU-valmistelumenettelyä noudattaen. Valmistelussa halutaan kuulla laajasti eri sidosryhmien ja viranomaisten näkemyksiä. Suomen kannasta päättää valtioneuvosto yhdessä eduskunnan kanssa.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää