EU ehdottaa uutta lainsäädäntöä ih­mis­sa­la­kul­je­tuk­sen torjuntaan

08.02.2024 15:00

Euroopan komissio antoi marraskuussa ehdotuksen direktiiviksi, joka vahvistaisi maahanmuuttajien salakuljetuksen torjunnan oikeudellista sääntelyä jäsenmaissa. Valtioneuvosto lähetti 8.2.2024 kirjelmän direktiiviehdotuksesta eduskunnalle.

Komission mukaan EU:n ihmissalakuljetuksen torjunnan oikeudelliset ja toiminnalliset välineet on päivitettävä, jotta jatkuvasti kehittyvään ilmiöön voidaan reagoida tehokkaasti. Sääntelyllä pyritään nykyaikaistamaan oikeudellista kehystä maahanmuuttajien salakuljetuksen torjumiseksi ja varmistamaan, että EU:ssa on käytössä tarvittavat oikeudelliset ja toiminnalliset välineet vastata ihmissalakuljettamisesta seuraaviin haasteisiin.

Direktiiviehdotus koskee laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja unionin alueella oleskelussa avustamista. Tavoitteena on muun muassa määritellä ihmissalakuljetusta koskevat rikokset, määrätä tehokkaat ja yhdenmukaiset rangaistukset, parantaa lainkäyttövaltaa, vahvistaa jäsenvaltioiden resursseja ja parantaa tiedonkeruuta. Direktiiviehdotus on osa EU:n ihmissalakuljetuksen vastaista toimenpidepakettia.

Valtioneuvosto kannattaa lähtökohtaisesti komission ehdotusta ihmissalakuljetusdirektiiviksi. Salakuljetukseen puuttuminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja yhteistyötä kaikkien EU-jäsenvaltioiden kanssa. Valtioneuvosto korostaa, että EU-tason rikoslainsäädännön valmistelussa on kunnioitettava kansallisten oikeusjärjestelmien perusratkaisuja ja erityisesti seuraamusjärjestelmän sisäistä johdonmukaisuutta. Jatkoneuvotteluissa on tärkeä säilyttää riittävä kansallinen liikkumavara.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää