Ener­giain­fra­struk­tuu­rin hankkeisiin haettavissa RRF-in­ves­toin­ti­tu­kea 15.5. asti

17.04.2024 07:43

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) mukaisten energiainfrastruktuurihankkeiden investointitukihaku on avattu. Haku on avoinna 15.5.2024 saakka. Tukea voivat hakea yritykset ja yhteisöt hankkeisiin, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat yli viisi miljoonaa euroa. Tukea hyväksyttäville hankkeille on käytettävissä yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.

Avattu hakukierros on viides ja viimeinen elpymis- ja palautumissuunnitelman energiainfrastruktuuri-investoinneille tarkoitettu tukihaku. Jaettavana on hyväksyttäville hankkeille aiemmin käyttämättä jäänyt, noin 35 miljoonan euron tukivaltuus. Valtuutta on ollut käytettävissä tähän tukimuotoon 154,35 milj. euroa, josta vuosina 2022–2023 on myönnetty yhteensä 119,3 miljoonaa euroa 24 eri hankkeelle.

Haun avulla edistetään Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Hakukierroksella tuetaan ainoastaan energiainfrastruktuurihankkeita. 

Tukea voidaan myöntää:

  • sähkön siirtoon ja jakeluun ja näihin liittyviin sähkön kantaverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijoiden toteuttamiin älykkäisiin ratkaisuihin, joilla liitetään uusiutuvaa energiaa kantaverkkoon ja otetaan uusia innovatiivisia teknologioita käyttöön jakeluverkossa
  • hukkalämmön, hukkakylmän ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja siirtoon kaukolämmitysjärjestelmiin ja näihin liittyviin älykkäisiin ratkaisuihin sekä
  • vähähiilisen kaasun siirtoon ja jakeluun ja näihin liittyviin älykkäisiin ratkaisuihin.

Työ- ja elinkeinoministeriön on tehtävä tukipäätökset viimeistään syksyllä 2024. Siten tukikäsittelylle jäävä aika on normaalia lyhyempi. Tukea voidaan myöntää ainoastaan hankkeille, joiden hakemukset on huolellisesti valmistelu. Hankkeet on käynnistettävä nopeasti. Tuettavien hankkeiden on valmistuttava viimeistään 30.6.2026. 

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen asioin­ti­pal­ve­lun kautta

Tukihakemuksia voidaan nyt jättää energiainfrastruktuurihankkeisiin, joiden hyväksytyt kustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa. Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemuksia voidaan jättää asiointipalveluun 15.5.2024 klo 16.15 saakka. 

Hakukierros avataan eduskuntaehdolla. Tukipäätöksiin käytettävä valtuus sisältyy hallituksen vuoden 2024 lisätalousarvioon, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Tukeen budjetoitua rahaa saa käyttää vasta sen jälkeen, kun lisätalousarvio on hyväksytty.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Lue myös työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: TEM priorisoi toistaiseksi EU:n RRF-tukihakemuksien käsittelyä – suurten demohankkeiden tukikäsittelyä jatketaan myöhemmin tänä vuonna.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää