Energiahuollon ympäristötuet vähenivät merkittävästi vuonna 2022

26.04.2024 14:08

Tilastokeskuksen mukaan julkisen sektorin maksamat ympäristötuet olivat 478 miljoonaa euroa vuonna 2022, mikä oli 173 miljoonaa euroa edellisvuotista alhaisempi määrä. Pääosin vähentyminen tapahtui energiahuollossa, jonka saamat uusiutuvan energian tuotantotuet romahtivat edellisiin vuosiin verrattuna sähkön korkean markkinahinnan vaikutuksesta.

Keskeisiä poimintoja

  • Uusiutuvan energian tuotantotukea ei maksettu lähes lainkaan vuonna 2022.
  • Yritysten osuus ympäristötuen saajista laski 25 prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta.
  • Toimialoista eniten tukea maksettiin maataloudelle.
  • Investointeja tukevat pääomasiirrot (D9) kasvoivat 34 % edellisvuodesta.

Sähkön korkea markkinahinta vähensi ympäristötukia merkittävästi

Vuonna 2022 julkinen sektori maksoi 478 miljoonaa euroa ympäristötukia yrityksille, julkisyhteisöille, kotitalouksille ja kotitalouksia palveleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille sekä ulkomaille. Euroopan unioni puolestaan maksoi Suomeen ympäristötukia 189 miljoonaa euroa. Pudotusta julkisen sektorin maksamissa ympäristötuissa oli 173 miljoonaa edellisvuoteen verrattuna.

Sähkön markkinahinta oli korkea, jonka seurauksena tuulivoimalle ei maksettu syöttötariffitukea samoissa määrin kuin aiempina vuosina. Tästä syystä yrityksille maksetut uusiutuvan energian tuotantotuet vähenivät noin 200 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Muiden ympäristötoimintojen tuet kuitenkin pysyivät samalla tasolla tai kasvoivat hieman.

Energiahuollon vähentyneet tuet muuttivat tukien suhteellista jakaumaa

Toimialoista energiahuollon eli sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon saamat kotimaiset tuet vähenivät 93 % edellisvuodesta. Tämän seurauksena luonnonvarojen käytön hallinnan osuus pieneni. Aiemmin tuet ovat jakautuneet melko tasaisesti ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen käytön hallinnan välillä. Vuonna 2022 julkisen sektorin maksamista ympäristötuista 69 % liittyi ympäristönsuojeluun ja loput luonnonvarojen käytön hallintaan.

Muutos näkyy myös tukien saajissa. Yrityssektorin (S11 ja S12) painoarvo on laskenut aiemmista vuosista. Tuista vain 20 % maksettiin yrityksille aiemman 45 % sijaan. Samaan aikaan voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen (S15) ja julkisen sektorin (S13) saamat tuet kasvoivat vuonna 2022.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää