Eduskunta tukee EuroHPC-asetuksen muuttamista

16.05.2024 08:42

Eduskunnan suuri valiokunta yhtyy talousvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan kannanottojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan neuvotteluissa EuroHPC-asetuksen muuttamisesta.

Komission ehdotuksen tarkoituksena on, että EuroHPC-yhteisyritys voisi tarjota eurooppalaisten supertietokoneiden laskentakapasiteettia ja palveluita tekoälytutkimusta varten nykyistä paremmin. Yhteisyrityksen uuteen toimintoon sisältyisi tekoälykäyttöön optimoitujen supertietokoneiden hankinta ja nykyisten supertietokoneiden päivittäminen sekä palveluiden tarjoaminen tekoälymallien ja sovellusten kehittämiseksi. Valtioneuvosto pitää ehdotusta EuroHPC-asetuksen muuttamiseksi kannatettavana.

Eduskunnan valiokunnat kiinnittävät huomiota mm. teknologian kehityksen ja tekoälyn tehokkaan hyödyntämisen merkitykseen EU:n kilpailukyvylle sekä ehdotuksen merkitykseen Suomen kannalta.

Talousvaliokunta toteaa, että EuroHPC-yhteistyrityksen kautta voidaan merkittävästi vahvistaa Euroopan kilpailukykyä tekoälyyn ja tieteelliseen laskentaan liittyvässä ja sitä hyödyntävässä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Tulevaisuusvaliokunta mm. korostaa, että suurteholaskenta on meneillään olevan digitaalisen transformaation ydinkyvykkyys, joka mahdollistaa dataan pohjautuvan huomattavan lisäarvon luomisen.

Kajaaniin vuonna 2019 sijoitettu EuroHPC-supertietokone LUMI on laskentakapasiteetiltaan yksi Euroopan ja koko maailman tehokkaimmista, ympäristöystävällisimmistä ja energiatehokkaimmista supertietokoneista. LUMIn ja Espoossa sijaitsevan kvanttitietokoneen yhdistäminen toisiinsa mahdollistaa hybridimuotoisen suurteho- ja kvanttilaskennan hyödyntämisen, mikä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista.

Talousvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että Suomessa on myös tulevaisuudessa LUMIn kaltainen supertietokone. Valiokunta kuitenkin huomauttaa, että kyseessä on erittäin kallis julkinen investointi, jonka hyödyt tulee kyetä läpinäkyvästi perustelemaan. Tulevaisuusvaliokunta on jo aiemmin korostanut, että Suomen on aktiivisella ja päämäärätietoisella edunvalvonnalla varmistettava, että LUMI-supertietokone on jatkokehitettävien EuroHPC-keskusten joukossa.

U 18/2024 EuroHPC-asetuksen muuttaminen – asian käsittelytiedot ja asiakirjat

Suuren valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.5. klo 13.30, jolloin valiokunnan on tarkoitus hyväksyä lausunto Suomen avaintavoitteista EU-vaalikaudelle 2024–29 (E 58/2023).

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää