Eduskunta hyväksyi sopimuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä

24.04.2024 10:03

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan sopimuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa. Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan viimeistään 1.5.2024, jolloin nykyisen kalastussäännön voimassaolo päättyy.

Eduskunta päätti asiasta maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta.  Samalla eduskunta hyväksyi muutettuna lakiehdotuksen, joka sisältyi hallituksen esitykseen (HE 9/2024 vp). ​

Eduskunta hyväksyi myös valiokunnan mietintöön sisältyneet lausumaehdotukset:

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkasti Tenon lohikantojen tilaa ja että voimakkaita, niin saamelaisten oikeuksien kuin omaisuuden suojankin kannalta ongelmallisia kalastuksen rajoitustoimenpiteitä ylläpidetään vain siinä määrin kuin on välttämätöntä lohikantojen toipumisen näkökulmasta. 

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto teettää riippumattoman, juridisen selvityksen siitä, miten Tenon kalastus voidaan järjestää omaisuuden suojaa ja muita perusoikeuksia mahdollisimman vähän rajoittavalla tavalla sekä lohikantojen tila huomioiden.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 3/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää