Eduskunta hyväksyi per­hee­nyh­dis­tä­mis­tä koskevan ulkomaalaislain muutoksen

16.11.2022 15:22

​Eduskunta hyväksyi täysistunnossa 16.11.2022 perheenyhdistämistä koskevan ulkomaalaislain muutoksen. Muutoksen tavoitteena on edistää perhe-elämän suojaa ja lapsen edun toteutumista.

Jatkossa edellytystä turvatusta toimeentulosta ei sovelleta, jos perheenkokoajana on kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saanut alaikäinen ja hakijana on hänen perheenjäsenensä.​

Lakiesitys muuttaa myös lapsen alaikäisyyden määrittämistä perheenkokoamista koskevissa tilanteissa. Muutoksen jälkeen edellytys lapsen alaikäisyydestä sidotaan perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen vireilletuloajankohtaan, kun tällä hetkellä se on sidottu asian ratkaisuajankohtaan. Jatkossa perheenjäsenen oleskeluluvan saaminen ei  riipu hakemuksen käsittelyajan pituudesta. Muutoksen taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu.

Lakiesitys hyväksyttiin äänestysten jälkeen​ hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena (HaVM 20/2022 vp).

Laki tulee voimaan syksyllä 2022.​​

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta HE 100/2022 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää