Arviomuistio lausunnoille: Luottamusta taksialaan lisätään lakimuutoksilla

29.05.2024 07:20

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, joka koskee taksilainsäädännön muutoksia taksialan epäkohtien korjaamiseksi. Arviomuistiosta voi antaa lausuntoja 21.6.2024 saakka.

Arviomuistio sisältää ehdotuksia lakimuutoksista. Muutosten tarkoituksena on lisätä luottamusta taksialaan ja parantaa turvallisuutta. 

Arviomuistiossa tarkastellaan ensisijaisesti sääntelyn mahdollistamia keinoja vaikuttaa taksialan toimintaan ja toimijoihin. Lisäksi muistiossa käsitellään alan toimintatapoja, viranomaisten yhteistyötä ja muita keinoja, joilla voitaisiin puuttua taksialan toimintaan. 

Muistiossa esitetään alustavia ehdotuksia kuljettajien ammattitaidon ja alan turvallisuuden vahvistamisesta, taksiliikenneluvan ehtojen tiukentamisesta sekä koulutuksen ja kokeiden valvonnan tehostamisesta. Lisäksi muistiossa käsitellään keinoja torjua harmaata taloutta ja parantaa taksien tunnistettavuutta sekä hintojen merkitsemistä.

- Arviomuistiossa on runsaasti konkreettisia ehdotuksia, joilla luottamusta taksialaan saadaan palautettua. Haluamme korjata taksilainsäädäntöä kunnolla, turvallisuus edellä. Toivon sidosryhmiltä runsaasti lausuntoja, jotta saamme yhdessä rakennettua parhaan mahdollisen lopputuloksen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Keinot ammattitaidon ja turvallisuuden vahvistamiseksi

Taksien turvallisuutta parannetaan kuljettajien ammattitaitoa vahvistamalla. Arviomuistiossa ehdotetaan, että otettaisiin takaisin käyttöön pakollinen taksinkuljettajan koulutus. Kuljettajakokeen suorittamiseen tehtäisiin muutoksia muun muassa erilaisten karenssien avulla ja kokeiden valvontaa parantamalla. 

Vastuu yrittäjäkokeen järjestämisestä siirrettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtäväksi, jotta kokeen laatu voitaisiin varmistaa nykyistä paremmin. Tällä hetkellä yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkoetta järjestävät Traficomin hyväksymät koulutusorganisaatiot. Arviomuistiossa koulutusorganisaatioille ehdotetaan asetettavan tarkempia kelpoisuusvaatimuksia. 

Ajoluvan myöntämisen esteeksi tulisi laajempi joukko rikostuomioita, kuten vaarallisen esineen hallussapito, petos ja maksuvälinerikos. Lisäksi turvallisuutta lisätään taksien tunnistettavuutta, valvontaa ja hintojen merkitsemistä parantamalla. Lakia ehdotetaan muutettavan siten, että puutteellisesta taksivalaisimesta ja hintojen merkitsemisestä voitaisiin määrätä liikennevirhemaksu. Taksien valvontaa tehostettaisiin kytkemällä ajoneuvo taksiliikennelupaan. 

Arviomuistiossa esitetään erilaisia vaihtoehtoja harmaan talouden torjumiseen. Harmaan talouden torjunnassa tiedolla on keskeinen rooli. Arviomuistiossa todetaan, että liikenne- ja viestintäministeriö aikoo selvittää jatkovalmistelussa tarkemmin mahdollisuutta kerätä tietoa taksiliiketoiminnasta uudenlaiseen, pilvipohjaiseen järjestelmään. 

Tavoitteena lisätä luottamusta taksialaan

Hallitusohjelmassa on linjattu takseja koskevan lainsäädäntöhankkeen toteuttamisesta. Kesällä 2023 ministeriössä alettiin valmistella toimia, joilla korjataan taksialan epäkohtia ja lisätään luottamusta koko alaan.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja arviomuistiosta voi antaa 21.6.2024 saakka. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntokierroksella saadun palautteen avulla säädösvalmistelu jatkuu virkatyönä. Ehdotus hallituksen esitykseksi lainsäädäntömuutoksista lähtee lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2024 ja se annetaan eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella 2025.

Lähde ja lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää