Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen yhteydenottoon vastaamisesta

20.03.2023 08:55

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Kemijärven kaupungin tietoon hyvää hallintotapaa koskevan näkemyksensä viranomaiselle osoitettuihin yhteydenottoihin vastaamisesta. Kaupunki oli laiminlyönyt vastata kantelijan esitykseksi otsikoituun yksityistieasiaa koskevaan kirjeeseen.

Kaupungin selvityksessä selostettiin kantelijan esityksen sisältöä ja teknisen vastuualueen näkemystä siinä tarkoitetun asian tilanteesta. Selvityksestä ei ilmennyt, oliko kantelijalle annettu vastaus hänen esitykseensä. Vastausta ei myöskään ollut pyynnöstä huolimatta oheistettu selvitykseen. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen johtopäätöksen mukaan kaupunki ei ole ollut asiasta kantelijaan yhteydessä.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää