Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Kunnan verk­ko­tie­dot­ta­mi­nen ja tiedusteluun vastaaminen

28.03.2023 14:22

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pielaveden kunnan huomiota kunnan verkkosivuillaan julkaisemien kunnanhallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen salassa pidettävien asiakohtien riittävään kuvaamiseen. 

Kunnan verkkosivuilla julkaistuissa kunnanhallituksen esityslistoissa ja pöytäkirjoissa oli asiakohtia, joita oli kuvattu ainoastaan ilmoittamalla asiakohdan olevan salainen ja kertomalla salassapidon perusteena oleva säännös. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi laillisuusvalvontakäytännössä vakiintuneesti todetun, että kunnan verkkosivulla julkaistussa esityslistalla olevan asian otsikossa samoin kuin pöytäkirjan asiakohdan otsikossa tulisi kuitenkin kuvata asian sisältöä siten, että muun ohessa yleisöllä on otsikon perusteella mahdollisuus halutessaan pyytää asiasta lisätietoa. Kunta ilmoitti selvityksessään olevansa tästä tietoinen, mutta asiakohtien jääneen yksilöimättömiksi asiankäsittelyjärjestelmämuutokseen liittyneiden ongelmien vuoksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti lisäksi kunnan huomiota hallintolain ja julkisuuslain säännösten noudattamiseen tiedustelujen ja asiakirjapyyntöjen käsittelyssä. Hän tulkitsi kunnan antamaa selvitystä siten, että se ei ollut vastannut kantelijan lähettämään tiedustelun ja asiakirjapyynnön sisältäneeseen sähköpostiviestiin.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää