Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri ran­gais­tusas­tei­kon alittamisesta

29.02.2024 09:38

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli tuominnut toisen rikosasian vastaajista rikoslaissa rahanväärennyksestä vähimmäisrangaistukseksi säädettyä lyhyempään rangaistukseen. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti syyttäjän huomiota valtion virkamieslain ja syyttäjälaitoksesta annetun lain noudattamiseen. Asia oli tullut vireille kantelun myötä.

Asiassa syyttäjä oli vaatinut haastehakemuksessa ja oikeudenkäynnissä vähimmäisrangaistuksen alittavaa seuraamusta. Hän ei kuitenkaan ollut enää syyttäjän virassa, kun käräjäoikeus antoi asiassa tuomion, joten hänen ei ollut mahdollista siitä itse valittaa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että seuraamuskannanoton esittäminen, silloin kun syyttäjä näin tekee, on osa syyttäjän tehtävänä olevaa rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta huolehtimista hänen käsiteltävänään olevassa asiassa. Laissa säädettyä vähimmäisrangaistusta lievemmän rangaistuksen vaatiminen lisää tällaisen rangaistuksen tuomitsemisen mahdollisuutta, joka voi tarkoittaa rikosvastuun toteutumatta jäämistä ja asettaa eri rikosasioiden vastaajat keskenään eriarvoiseen asemaan sekä on omiaan pidentämään oikeudenkäynnin kokonaiskestoa ja näin aiheuttamaan lisäkustannuksia.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää