Ai­kuis­kou­lu­tuk­sen suosituimpia aloja vuonna 2022 olivat liiketalous ja oikeustieteet sekä palvelut, harrastukset ja turvallisuusala

23.02.2024 09:52

Tilastokeskuksen mukaan liiketalous- ja oikeustieteisiin sekä palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan liittyvät koulutukset olivat yleisimpiä aikuiskoulutuksen aiheita vuonna 2022. Näihin aihealueisiin liittyvää koulutusta sai noin joka kolmas aikuiskoulutukseen osallistunut 18–64-vuotias.

Vuonna 2022 liiketalous- ja oikeustieteen aloja opiskeli 457 000, palvelu-, harrastus- ja turvallisuusalaa lähes yhtä moni, 454 000 henkeä. Terveys-, sosiaali- ja hyvinvointialan koulutuksessa oli ollut 324 000 henkeä.

Lähes kaikilla koulutuksen sisältöaloilla on koulutukseen osallistuneiden osuus pysynyt samalla tasolla kuin viisi vuotta aiemmin. Suurin muutos viidessä vuodessa on tapahtunut tietotekniikan koulutusten kasvussa. Vuonna 2022 tietotekniikkaan liittyvää koulutusta oli saanut 288 000 henkeä eli joka viides aikuiskoulutukseen osallistunut 18–64-vuotias, kun vuonna 2017 osuus oli yksi kymmenestä. Tekniikkaan, tuotantoon ja rakentamiseen liittyvien koulutusten osuus oli puolestaan laskenut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2017, osallistujia vuonna 2022 oli 142 000 henkeä.

Sukupuolella on suuri merkitys siinä, minkä sisältöisiin koulutuksiin osallistutaan. Suurimmat erot sukupuolten välillä olivat osallistumisessa terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin (naisten eduksi 15 prosenttiyksikköä) sekä taideaineiden koulutuksiin (naisten eduksi 11 prosenttiyksikköä). Miehet osallistuivat naisia useammin tekniikan, tuotannon ja rakentamisen alojen koulutuksiin (miesten eduksi 11 prosenttiyksikköä), sekä palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan liittyviin koulutuksiin (miesten eduksi 9 prosenttiyksikköä).

Hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuk­ses­sa opiskellaan liiketaloutta ja oikeustieteitä

Henkilöstökoulutukseen osallistuneet muodostavat suuren osan, 70 %, edellä esitetystä aikuiskoulutukseen osallistuneista ja siten myös palkansaajien saaman henkilöstökoulutuksen suosituimmat aihealueet olivat lähes samat kuin yleensä aikuiskoulutuksessa. Henkilöstökoulutukseen osallistuneista joka kolmas, yhteensä noin 351 000 palkansaajaa, oli saanut koulutusta liiketalouteen ja oikeustieteisiin liittyen. Terveydenhoitoalan koulutuksiin (279 000 palkansaajaa) sekä palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan liittyviin koulutuksiin (261 000 palkansaajaa) oli osallistunut useampi kuin joka neljäs palkansaaja.

Suurin muutos vuoteen 2017 verrattuna tapahtui osallistumisessa tietotekniikan alan koulutukseen. Tietotekniikkaa opiskeli vuonna 2022 työnantajan tukemana lähes joka neljäs henkilöstökoulutukseen osallistuneista palkansaajista, yhteensä 237 000, joka on kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2017.

Myös henkilöstökoulutuksessa suurimmat sukupuolten väliset erot osallistumisessa koulutukseen olivat naisvaltaisissa terveys- ja sosiaalialan sekä hyvinvoinnin koulutuksissa (ero 21 prosenttiyksikköä naisten hyväksi) sekä liiketalous- ja oikeustieteen koulutuksissa (ero 10 prosenttiyksikköä). Miehet osallistuivat naisia useammin palveluihin, harrastuksiin, turvallisuusalaan liittyviin koulutuksiin (ero 16 prosenttiyksikköä) sekä tekniikan, tuotannon ja rakentamisen koulutuksiin (ero 15 prosenttiyksikköä).

Har­ras­tus­ta­voit­tei­ses­sa opiskelussa taideaineet suosituimpia

Suosituin harrastustavoitteisen (muu kuin työhön tai ammattiin liittyvän) aikuiskoulutuksen sisältö on jo pitkään ollut taideaineet. Niihin liittyvillä kursseilla oli ollut lähes joka kolmas harrastustavoitteisessa koulutuksessa ollut 18–64-vuotias vuonna 2022. Urheilu- ja liikuntakurssit kasvattivat suosiotaan ja niihin oli osallistunut useampi kuin joka neljäs, osuus on kasvanut 6 prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Harrastustavoitteisessa opiskelussa on urheilu ja liikunta esitetty omana luokkana sen suuren määrän takia, kun edellisissä kohdissa se kuului luokkaan "palvelut, harrastukset, turvallisuusala".

Eniten laskua oli viidessä vuodessa tapahtunut kielten opiskelussa: niitä opiskeli yhdeksän prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017.

Vuonna 2022 harrastustavoitteisessa aikuiskoulutuksessa taideaineita opiskeli 109 000 henkeä, liikuntaa ja urheilua 98 000 ja vieraita kieliä 44 000 aikuista. Palveluihin ja turvallisuusalaan liittyviin koulutuksiin osallistui 39 000 aikuista ja terveys- ja sosiaalialaa sekä hyvinvointiin liittyvillä kursseilla opiskeli harrastustavoitteisesti 35 000 henkeä. Liiketalous- ja oikeustieteitä vuonna 2022 opiskeli 28 000 aikuista.

Taideaineet ovat erityisesti naisten suosiossa. Eroa sukupuolten välillä on näille kursseille osallistuneissa 15 prosenttiyksikköä naisten eduksi. Naiset harrastivat miehiä useammin myös liiketaloutta ja oikeustieteitä sekä vieraita kieliä. Palvelu ja turvallisuusalan kursseille olivat miehet osallistuneet naisia useammin.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää