Ym­pä­ris­tö­ve­ro­jen kertymä kasvoi 2 % vuonna 2022

26.04.2024 14:02

Tilastokeskuksen mukaan ympäristöverojen kertymä vuonna 2022 oli 6,6 miljardia euroa, mikä oli 2 % edellisvuotista korkeampi. Kasvun taustalla olivat erityisesti energiaverot, joiden kertymä oli 5 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Liikenneverojen kertymä sen sijaan laski edellisestä vuodesta 4 %.

Keskeisiä poimintoja

  • Ympäristöverojen kertymä kasvoi 2 % vuonna 2022 ja oli 6,6 miljardia euroa, mikä vastasi hieman alle 6 % kokonaisverokertymästä.
  • Liikenneverojen kertymä laski 68 miljoonaa euroa, vähennystä oli etenkin kotitalouksien ja kuljetusalojen maksamissa veroissa.
  • Energiaverojen kertymä kasvoi 5 % edellisvuotista korkeammaksi 4,9 miljardiin euroon. Kasvu näkyi erityisesti energiahuollon ja teollisuuden maksamissa energiaveroissa.
  • Ympäristöveroista 75 % eli 4,9 miljardia oli energiaveroja, 1,6 miljardia liikenneveroja, 19 miljoonaa päästöveroja ja 26 miljoonaa resurssiveroja.
  • Eniten ympäristöveroja maksoivat kotitaloudet, joiden osuus oli 43 % kaikista ympäristöveroista, sekä palvelu- ja kuljetusalat.

Ym­pä­ris­tö­ve­ro­jen kertymä kääntyi kasvuun

Ympäristöverojen kertymä kääntyi kasvuun edellisvuodesta ja oli 6,6 miljardia euroa vuonna 2022. Kehityksen taustalla oli energiaverojen kasvu. Niiden kertymä oli tänä vuonna 4,9 miljardia euroa, mikä on 5 % korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Energiaveroissa kasvua oli erityisesti päästökaupan verokertymässä, joka kasvoi 265 miljoonaa euroa edellisvuodesta päästöoikeuksien hinnan noustessa. Myös vähennykset energiaintensiivisille yritykselle maksettuihin energiaveron palautuksiin kasvattivat energiaverojen kertymää. Kasvusta huolimatta ympäristöverojen osuus jatkoi laskuaan ja oli 5,7 % kokonaisverokertymästä.

Ympäristöverokertymän nousua hidasti liikenneverojen kertymän vähentyminen, joka jatkoi laskuaan edellisvuoden tavoin. Liikenneveroissa laskua oli autoveron ja ajoneuvoveron kertymissä, jotka muodostavat valtaosan liikenneveroista. Liikenneverojen kertymä oli noin 68 miljoonaa euroa alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Liikenneverot muodostavat noin neljäsosan ympäristöveroista, kun taas energiaverot kattavat lähestulkoon loput ympäristöveroista.

Suurimmat muutokset kotitalouksien, teollisuuden ja energiahuollon maksamissa ym­pä­ris­tö­ve­rois­sa

Kotitaloudet maksoivat vuonna 2022 ympäristöveroja 2,8 miljardia euroa, mikä oli 12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskua edellisvuoteen selittää vuoden 2022 korkeat polttoaineiden ja sähkön hinnat, jotka johtivat sähkön sekä liikenteen polttoaineiden kulutuksen vähentymiseen.

Teollisuuden ja energiahuollon maksamat ympäristöverot sen sijaan kasvoivat. Energiahuollossa kasvua selitti päästöoikeuksien hinnan kohoaminen, kun taas teollisuudessa energiaveron palautusten väheneminen. Energiahuollon maksamat ympäristöverot olivat vuonna 2022 noin 740 miljoonaa euroa ja teollisuuden maksamat verot noin 440 miljoonaa euroa.

Päästöverojen kertymä on jatkanut laskuaan usean vuoden ajan. Jäteveron määrä on vähentynyt entisestään jätteiden kaatopaikkasijoituksen jatkuvan laskun myötä. Nykyään päästöverot koostuvat pääasiassa juomapakkausverosta, kun taas resurssiverot, kuten kalastus- ja metsästyslupamaksut, ovat säilyneet ennallaan.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää