Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain ja jätelain muutos lausunnolle

26.04.2024 08:46

Esitys sujuvoittaisi eläinsuojien biokaasulaitosten sääntelyä ja kieltäisi lumen kaatamisen mereen.

Hallituksen esityksellä ympäristönsuojelulain ja jätelain 118 §:n muuttamisesta halutaan kieltää lumen kaataminen mereen sekä selventää kieltoa upottaa ja hylätä jätettä tai muuta ainetta mereen. Esityksellä pyritään myös keventämään eläinsuojien yhteyteen perustettavien biokaasulaitosten sääntelyä ja poistamaan veden elektrolyysillä tuotetun vedyn tuotannon luvanvaraisuus vetyä korkeintaan 50 tonnia vuorokaudessa tuottavilta laitoksilta. Lisäksi muutettaisiin ympäristönsuojelulain säännöksiä siitä, millä kriteereillä jätteen kaasutukseen ja pyrolyysiin ei sovelleta jätteenpolttolainsäädäntöä.

Hallituksen esityksestä pyydetään lausuntoja 6. kesäkuuta mennessä. Esityksen tavoitteena on muun muassa parantaa meriympäristön tilaa sekä sujuvoittaa sääntelyä. 
Lumenkaadon kieltämisestä on hallitusohjelman kirjaus. Kiellon ehdotetaan tulevan voimaan kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Lunta saisi sen jälkeen kaataa mereen kolmen vuoden ajan vain tiettyinä runsaslumisina jaksoina, jolloin lumitilanne uhkaa liikenneturvallisuutta tai hälytysajoneuvojen kulkua.  

Esityksen mukaan ilmoitusvelvollisen eläinsuojan tai sitä pienemmän eläinsuojan yhteyteen perustettava biokaasulaitos hyväksyttäisiin ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusmenettelyssä. Ilmoitusmenettelyyn soveltuisivat biokaasulaitokset, jotka käsittelevät syötteitä omalta tilalta. 

Ympäristölupaa edellyttävien eläinsuojien yhteyteen perustettavat sekä eläinsuojista erilliset biokaasulaitokset vaatisivat edelleen ympäristöluvan. Lupaa edellytettäisiin edelleen myös ilmoituksenvaraisen eläinsuojan yhteyteen perustettavalle biokaasulaitokselle, jossa käsitellään eläinsuojan ulkopuolelta tuotuja syötteitä. Sen yhteydessä sijaitsevat voimassa olevan lainsäädännön mukaan ilmoituksenvaraiset eläinsuojat siirrettäisiin kunnan ympäristölupamenettelyyn, jotta eläinsuojan ja biokaasulaitoksen toimintakokonaisuudella olisi vain yksi lupamenettely. 

Lisäksi esityksellä muutettaisiin jätelain säännöstä kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuudesta niin, että ilmoituksenvaraisten biokaasulaitosten olisi pidettävä kirjaa jätteistä vastaavasti kuin ympäristöluvanvaraisten biokaasulaitostenkin. 

Vedyn tuotantoa ja jätteen kaasutusta ja pyrolyysiä koskevilla muutoksilla pannaan täytäntöön teollisuuspäästödirektiivin muutokset.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää