Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä lähes 860 000 euroa avustusta kahdeksalle hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön

14.05.2024 09:40

Ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä 858 801 euroa valtionavustusta kahdeksalle hankkeelle, jotka kehittävät keinoja vähentää rakennetun ympäristön päästöjä sekä sopeutua ilmastonmuutokseen. Rahoitus on myönnetty EU:n elpymisvälineestä (RRF) Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman ympäristöministeriön viidennestä, ja samalla koko ohjelman viimeisestä, hankehausta.

Haku oli suunnattu voittoa tavoittelemattomille hankkeille ja etenkin kunnille ja järjestöille. Hakuilmoituksessa toivottiin erityisesti vähähiilisen kiertotalouteen ja rakennusmateriaalien kehittämiseen liittyviä hankkeita.

Ympäristöministeriö on myöntänyt ohjelmasta avustusta vuosina 2022–2024 viidellä hakukierroksella noin viiden miljoonan euron edestä yhteensä 65 hankkeelle.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön viidennestä hankehausta avustetut hankkeet

Avustuksen saaja, hankkeen nimi, avustussumma ja hankkeen kokonaisbudjetti:

  • Rakennustietosäätiö RTS sr: Elinkaariominaisuuksien arviointi & toteutus EKAT, avustus 145 344 euroa, kokonaisbudjetti 207 634 euroa
  • Talotekninen teollisuus ja kauppa ry: Tilamuutoshankkeiden talotekniikan kiertotalous, avustus 70 000 euroa, kokonaisbudjetti 104 000 euroa
  • Forssan kaupunki: Rakennusosien laajamittainen uudelleenkäyttö, avustus 63 000 euroa, kokonaisbudjetti 90 000 euroa
  • Ekokumppanit Oy: SÄILÖ: Purusta säilöön ja kiertoon, avustus 138 785 euroa, kokonaisbudjetti 198 265 euroa
  • Tampereen korkeakoulusäätiö sr: Vähähiilisten betonien säilyvyysmitoitus, avustus 164 500 euroa, kokonaisbudjetti 235 000 euroa
  • Talonrakennusteollisuus ry: Ratu-ohjeet vähähiiliseen korjausrakentamiseen, avustus 95 872 euroa, kokonaisbudjetti 136 960 euroa
  • Helsingin seurakuntayhtymä: Vähähiilisen krematorion hankintaselvitys, avustus 140 000 euroa, kokonaisbudjetti 200 000 euroa
  • Vantaan kaupunki: Vähähiilisen korjauksen ja purun elinkaarimalli, avustus 41 300 euroa, kokonaisbudjetti 59 000 euroa.

Avustusta saaneet hankkeet päättyvät viimeistään vuoden 2025 syksyllä.

Rakennetun ympäristön vihreää siirtymää vauhdittaa jo lähes 150 hanketta

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman ympäristöministeriön ja Business Finlandin haut ovat päättyneet, ja ohjelmarahoitus on siten sidottu. Rahoitettuja hankkeita on yhteensä jo lähes 150.

Hankkeissa kehitetään uusia rakennusmateriaaleja, energiansäästökeinoja ja rakennusosien uudelleenkäyttöä ja kiertotaloutta. Ohjelman tuella on myös kehitetty vähähiilisyyden todentamiseen tarvittavia tietokantoja ja laskentatyökaluja. Mukana hankkeissa on kuntia, yrityksiä, järjestöjä ja oppilaitoksia.

”Vähähiilisyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista rakennetussa ympäristössä voi edistää monella tavalla, kuten ohjelman hankkeet hyvin osoittavat. Ohjelma on merkittävä ja tuloksellinen satsaus sekä kotimaisille tahoille että rakennusalan viennin edistämiseen. Olen iloinen myös siitä, että moni toimija on löytänyt ohjelman verkostoista itselleen kaiken lisäksi uuden yhteistyökumppanin”, toteaa ohjelmapäällikkö Maija Stenvall ympäristöministeriöstä.

Hankkeisiin voi tutustua tu­los­se­mi­naa­reis­sa ja verkossa

Valmistuneiden hankkeiden tuloksia esitellään tulosseminaareissa, joista seuraava järjestetään 13.6.2024 vähähiilisen kiertotalouden teemasta. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Helsingissä ympäristöministeriön Pankkisalissa tai suoran verkkolähetyksen välityksellä.

Ohjelmassa rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua myös verkossa ohjelman tilannehuoneessa. Lähes kaikista hankkeista on luotu omat hankekortit, joita voi lajitella esimerkiksi hankkeen teeman mukaan.

Ympäristöministeriöstä rahoitusta saaneiden hankkeiden loppuraportit löytyvät hankesivulta kohdasta Asiakirjat.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmalla panostetaan 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön. Ohjelmaa toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland. Business Finland on myöntänyt rahoitusta etenkin vientiä tukeville hankkeille ja ympäristöministeriö kansalliseen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä (Recovery and Resilience Facility). Rahoituksen lisäksi Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tarjoaa alustan laajalle toimijoiden yhteistyölle ja parhaiden oppien jakamiselle.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää