Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö pyytää lausuntoja muutoksista luon­non­suo­je­lu­la­kiin – muu­to­seh­do­tuk­set koskevat uusiutuvaa energiaa

26.02.2024 14:44

Hallituksen esitys muutoksista luonnonsuojelulakiin koskee uusiutuvan energian RED III -direktiiviä. Lausuntoja pyydetään viimeistään 22. maaliskuuta.

Uusiutuvan energian RED III -direktiivi tuli voimaan marraskuussa 2023. Direktiivin luonnonsuojelulainsäädäntöön liittyvät muutokset on pantava täytäntöön 1.7.2024 mennessä. Uusiutuvan energian direktiiviin lisättiin kaksi artiklaa, jotka liittyvät luonnonsuojelulain (9/2023) soveltamisalaan. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä muutosehdotuksista. 

RED III -direktiivin täytäntöön panemiseksi luonnonsuojelulakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvän hankkeen ympäristövaikutukset ja Natura-arviointi olisi aina suoritettava yhdessä. Tämä sujuvoittaisi hankkeiden valmistelua. Lisäksi EU:n luonnonsuojeludirektiivien kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvää erittäin tärkeän yleisen edun käsitettä tarkennettaisiin siten, että uusiutuvan energian hankkeet kuuluisivat aina sen piiriin. Näin uusiutuvan energian hankkeille voitaisiin myöntää poikkeus luonnonsuojelulain lajisuojeluun ja Natura 2000 -verkostoon liittyvistä säännöksistä, mikäli muut laissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Kyseinen säännös on tällä hetkellä voimassa EU:n neuvoston uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseen liittyvän väliaikaisen asetuksen nojalla kesäkuun loppuun asti.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää