Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö kehittää uusiutuvan energian tuo­tan­to­lai­tos­ten lupamenettelyä koskevaa lainsäädäntöä

12.06.2024 16:14

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen, joka valmistelee muutoksia uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä annettuun lakiin. Lain tavoitteena on jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa muun muassa menettelyihin liittyvää neuvontaa.

Muutoksen taustalla on uusiutuvan energian direktiivin muutos, RED III -direktiivi, joka pyrkii sujuvoittamaan uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä. Nykyisessä uusiutuvan energian direktiivissä on asetettu tavoitteet ja toimet, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta sekä varmistavat tältä osin EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Direktiivimuutos lyhentää joidenkin uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyn keston enimmäisaikoja. Lisäksi se edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot määrittelevät ja nimeävät alueita, joilla tietyllä uusiutuvan energian muodolla ei odoteta olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueilla toteutettavilla uusiutuvan energian hankkeilla on lyhyemmät lupamenettelyn määräajat kuin hankkeilla muilla alueilla. Lisäksi nopean kehittämisen alueilla toteutettavat hankkeet vapautetaan tietyin edellytyksin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn suorittamisesta. Suomen alueet on tarkoitus määrittää ja perustaa erillisessä hankkeessa, ja tässä hankkeessa valmistellaan alueilla sovellettavat menettelysäännökset.

Uusiutuvan energian direktiivissä tarkoitetun yhteyspisteviranomaisen rooli muuttuu muutosdirektiivin myötä entistä keskeisemmäksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen sujuvoittamisessa. Valmistelu toteutetaankin osana ympäristöministeriössä käynnissä olevaa yhden luukun palvelujen hanketta, jossa kehitetään tulevan Lupa- ja valvontaviraston roolia hankkeiden sujuvassa etenemisessä.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää