Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö käynnistää asu­mi­soi­keus­a­sun­toi­hin liittyvän selvityksen

28.05.2024 17:58

Asumisoikeusasuntoja koskeva selvitys analysoi valtion uudistuotannon rahoituksen lopettamisen vaikutusta asumisoikeusyhteisöihin. Selvitys etsii kustannustehokkaita ratkaisuja asumisoikeusjärjestelmän ongelmiin. Selvityksessä esitettyjen ratkaisujen on otettava huomioon asukkaiden asumisturva ja oltava muutenkin asukkaille oikeudenmukaisia.

Yli 30-vuotias asumisoikeusjärjestelmä on vanhetessaan muuttunut joustamattomaksi ja ongelmalliseksi asukkaiden, asumisoikeusyhtiöiden ja valtion näkökulmasta. Asumisoikeustaloihin kohdistuvat pysyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset lisäävät taloudellisia riskejä. Käyttörajoitusten mukaan asunnot ovat pysyvästi asumisoikeuskäytössä, vaikka markkinatilanteet muuttuisivat. Luovutusrajoitukset estävät asumisoikeusyhtiötä luopumasta asumisoikeustaloista, joissa on asuntojen vajaakäyttöä. 

Lisäksi asumisoikeustalot myös vanhenevat. Peruskorjauskustannukset nostavat vastikkeita tulevaisuudessa, ja valtio toimii rakentamisen ja peruskorjauksiin tarvittavien lainojen takaajana. Nämä kaikki lisäävät taloudellisia riskejä. Jos taloudelliset ongelmat kasaantuvat, asukkailla voi olla riski asumisoikeusmaksun menettämisestä. Nyt käynnistyvän selvityksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2024, jonka jälkeen käynnistyy lainsäädäntömuutosten valmistelu. Selvityksen toteuttaa organisaation ulkopuolinen taho Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, Aran kehittämisrahoituksesta. 

Ympäristöministeriö käynnisti 23.4.2024 yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kanssa selvityksen vuokra- ja omistusasumisen välimallista. Selvityksen toteuttavat tekniikan tohtori Matti Kuronen ja johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus. Kurosen ja Brotheruksen toteuttaman selvityksen tavoitteena on arvioida yleisemmin tarvetta vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimallille ja esittää mahdollista uutta mallia. Nyt käynnistyvä asumisoikeusasuntoihin keskittyvä selvitys tarkastelee valtion uudistuotannon tuen lopettamisen vaikutuksia asumisoikeuskantaan sekä etsii ratkaisuja asumisoikeusjärjestelmän joustamattomuudesta johtuviin taloudellisiin riskeihin.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää