Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö asetti työryhmän am­pu­ma­ra­ta­me­lua­se­tuk­sen uudistamiseksi

25.04.2024 10:28

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan kiväärikaliiperisten aseiden melutason sääntelyn uudistamista. Työryhmän tehtävänä on arvioida tarvittavaa sääntelyä, valmistella aseiden melutasolle tunnusarvot sekä laatia vaikutusarvioinnit ja ehdotukset uusista säädöksistä.

Työryhmän toimikausi on 30.4.–30.12.2024. Työryhmän jäseniksi on kutsuttu edustajat keskeisistä ministeriöistä, lupaviranomaisista, kuntasektorilta sekä Ampumaharrastusfoorumista. Työryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöneuvos Ari Saarinen ympäristöministeriöstä ja varapuheenjohtajana erityisasiantuntija Sami Heikkilä puolustusministeriöstä.

Uuden ampumaratameluasetuksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2025. Asetus korvaa valtioneuvoston päätöksen ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista 53/1997.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan Suomen ampumaratojen toiminta turvataan ja uusien ampumaratojen perustamista edistetään. Ampumaratoja koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä huomioidaan alueelliset tarpeet sekä maanpuolustus-, reserviläis-, ampumaurheilu- ja metsästysjärjestöjen ja viranomaisten tarpeet.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää