Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­seen muutoksia vuodelle 2024

02.02.2024 07:58

Valtioneuvosto on vahvistanut ympäristökorvausta koskevia muutoksia, jotka tarkentavat ympäristösitoumukseen kuuluvien toimenpiteiden sekä ympäristösopimusten ehtoja.

Ympäristösitoumuksen osalta tilakohtaisen toimenpiteen valinnaisen vaatimuksen maaperän seurantaa tarkennettiin siten, että näyte tulee toimittaa analysoitavaksi Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Pölyttäjien ravintokasvien valinnaista vaatimusta on jatkossa mahdollista toteuttaa myös osalla peruslohkoa.

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisista toimenpiteistä keskeiset muutokset koskevat suojavyöhykkeitä, lintupeltoja sekä puutarhakasvien vaihtoehtoisia kasvinsuojelumenetelmiä. Suojavyöhykkeet-toimenpiteen ehtojen päivitys mahdollistaa suojavyöhykkeiden sijainnin entistä laajemmalla alueella sekä suojavyöhykkeen hoidon myös niissä tapauksissa, kun se sijaitsee kaksitasouomassa. Kerääjäkasvit-toimenpidettä tarkennettiin aluskasvin lannoituksen osalta.

Lintupeltojen osalta asetusta tarkennettiin tuotantokasvin vaurioitumisen suhteen. Puutarhakasvien vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien toimenpiteessä otetaan jatkossa huomioon kaikkien pölyttäjien käyttö kasvinsuojelumenetelmissä. Lisäksi kiertotalouden edistämistä koskevaa lohkokohtaista toimenpidettä tarkennettiin lannoitevalmisteita koskevien EU- ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Asetukseen muutettiin ympäristösitoumuksen turvepeltojen nurmet -toimenpiteen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan ympäristösopimuksen osalta sadon korjuun tai alueen niiton, laidunnuksen ja niittojätteen korjuuta siten, että se on tehtävä vuosittain 15.9. mennessä.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevaan ympäristösopimukseen sisältyvien kunnostustoimenpiteiden osalta tarkennettiin petoaidan rakentamista sekä sitä, että ympäristökorvausta ei makseta peruslohkoja jakavien väliaitojen tekemisestä. Kosteikkojen hoitoa koskevan ympäristösopimuksen hoitosuunnitelmaan vaaditaan jatkossa liitteeksi myös kohteen rakennepiirustus.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää