Ym­pä­ris­tö­asioi­den lupapalvelussa käyttöön uusia kart­ta­toi­min­to­ja

05.04.2024 08:55

Uudet karttatoiminnot helpottavat ympäristöhallinnon paikkatietoaineistojen hyödyntämistä ympäristö- tai vesitalouslupahakemuksella, eikä erillisiä kartta-aineistoja tarvitse jatkossa hakea muista palveluista.

Ympäristöasioiden lupapalvelussa on mahdollista laatia sähköisesti vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia hakemuksia ja ilmoituksia sekä asioida käsittelyn aikana viranomaisen kanssa asioissa, jotka kuuluvat aluehallintoviraston toimivaltaan.

Uudet karttatoiminnot

Sijaintikartta-toiminnon avulla toiminta- tai hankealue sekä hankkeeseen tai toimintaan liittyvät muut rakenteet merkitään kartalle. Tällöin hakemuksen liitteeksi muodostuu merkintöjen ja mittakaavarajauksen mukainen sijaintikartta. 

Teemakartta-toimintojen avulla haetaan ympäristötietoa hankkeen tai toiminnan vaikutusalueelta tai sen läheisyydestä mittakaavarajausta muuttamalla. Teemakartta-toiminnoissa hyödynnetään ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja, jotka sisältävät tietoa luonnonsuojelualueista, vesistöistä ja pohjavesialueista. Toiminnon avulla hakemukselle muodostuu kartalle valitun mittakaavan mukaisesti listaus käytettävissä olevasta ympäristötiedosta ja vastaavaa ympäristötietoa sisältävä liitekartta.

Karttatoimintojen käyttöönoton jälkeen hakemusta ei voi lähettää, jos sijaintikarttaa tai mahdollisia hakemuksella olevia teemakarttoja ei ole merkitty valmiiksi. Teemakartta-toiminnot eivät ole käytössä yksinkertaisimmissa hakemusasioissa. Tarkat ohjeet uusien toiminnallisuuksien käyttöön löytyvät ympäristöasioiden lupapalvelusta hakemuslomakkeelta.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää