YK:n kidutuksen vastainen komitea antoi suosituksia Suomelle

10.05.2024 17:15

Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen vastainen komitea tutki Suomen kidutuksen vastaisen yleissopimuksen nojalla antaman kahdeksannen määräaikaisraportin. Käsittelyn yhteydessä pidettiin Suomen valtuuskunnan julkinen, suullinen kuuleminen. Komitea julkisti loppupäätelmänsä ja suosituksensa Genevessä 10.5.2024.

Komitea pitää myönteisenä muun muassa, että Suomi on hyväksynyt viime vuosina kansainvälisiä sopimuksia ja kidutuksen vastaisen yleissopimuksen kannalta merkittävää kansallista lainsäädäntöä, kuten lain sukupuolen vahvistamisesta ja seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun. Myönteisenä nähdään myös Tuomioistuinviraston perustaminen, useat toimintasuunnitelmat, kuten kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, ja uusi suositustietopankki.

Komitea suosittelee muun muassa takaamaan kaikille pidätetyille henkilöille perustavanlaatuiset oikeudet ja lopettamaan tutkintavankien sijoittamisen poliisin säilöönottotiloihin, nopeuttamaan oikeudenkäyntejä ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään tutkintavankeuden vaihtoehtoja.

Kaikilla turvapaikanhakijoilla ja muilla kansainvälistä suojelua tarvitsevilla henkilöillä, jotka saapuvat Suomen itäiselle maarajalle heidän oikeudellisesta asemastaan ja saapumistavastaan riippumatta, tulisi olla käytettävissään oikeudenmukaiset ja tehokkaat menettelyt pakolaisaseman määrittämiseksi ja palauttamiskiellon määrittämiseksi.

Viharikoksista ilmoittamista tulisi edistää ja varmistaa, että viharikokset tutkitaan perusteellisesti, rikoksentekijöitä syytetään ja rangaistaan ja uhreille tarjotaan tehokkaat oikeussuojakeinot.

Edellä mainittujen suositusten täytäntöönpanosta tulee raportoida komitealle jo vuoden kuluttua.

Lisäksi komitea antaa useita muita suosituksia muun muassa kidutusrikoksen määrittelemisestä, kriminalisoinnista ja vanhentumisajasta, pidätettyjen ja vangittujen olosuhteista ja rangaistuslaitosten ylikuormittumisen vähentämisestä, maahantulijoiden säilöönotosta viimesijaisena keinona, naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta, ihmiskaupan tehokkaasta tutkinnasta ja rankaisemisesta sekä psykiatrisissa laitoksissa olevien vammaisten henkilöiden tilanteen parantamisesta.

Suomen seuraava määräaikaisraportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annetaan vuonna 2028.

Lähde: ulkoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää