Yhteistyöryhmä kehittämään val­tio­na­vus­tus­toi­min­taa ja yhteisiä val­tio­na­vus­tus­pal­ve­lu­ja

26.02.2024 09:35

Valtiovarainministeriön asettaman yhteistyöryhmän toiminnan tavoitteena on vahvistaa tiedolla johtamista, lisätä valtionavustusten vaikuttavuutta sekä edistää tuottavuushyötyjen saavuttamista valtionavustustoiminnassa.

Valtionavustustoiminnan ja yhteisten valtionavustuspalvelujen kehittämiseksi perustetun yhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on arvioida ja seurata valtionavustushankkeiden muutosten vaikutuksia, koota tietotarpeita, tehdä aloitteita hyvien käytäntöjen käyttöönotosta sekä kehittää toimintamalleja ja ohjauskeinoja. Ryhmä ohjaa strategisesti yhteisten valtionavustuspalvelujen kehittämistä ja seuraa palveluiden kehitystä, tuottavuushyötyjä ja automaation sekä tekoälyn hyödyntämisen etenemistä. Lisäksi ryhmä edistää palvelujen yhteiskehittämistä ja tekee aloitteita niiden jatkokehittämiseksi.

Yhteistyöryhmän perustaminen on vastaus tarpeeseen kehittää valtionavustustoimintaa ja parantaa sen vaikuttavuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Aikaisempi vuodesta 2019 vuoteen 2023 käynnissä ollut valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke on luonut pohjaa nykyiselle kehitystyölle tuoden esille valtionavustustoiminnan keskeiset kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet.

Ryhmässä on mukana edustajia laajasti valtionhallinnosta: ministeriöistä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus), Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista, Ruokavirastosta, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:sta, Suomen Akatemiasta ja Valtiokonttorista. 

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii tietojohtaja Vesa Lipponen. Varapuheenjohtajana toimii johtava erityisasiantuntija Tuula Lybeck.

Yhteistyöryhmä toimii ajalla 13.2.2024–31.12.2025.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää