WHO:n pan­de­mia­so­pi­muk­ses­ta neuvotellaan Genevessä

20.03.2024 09:28

Maailman terveysjärjestö WHO:ssa valmistellaan pandemiasopimusta, jonka avulla pyritään parantamaan kansainvälistä pandemiavarautumista ja -vastetta. Sopimuksesta neuvotellaan 18.–29.3.2024 Genevessä, ja Suomi on neuvotteluissa mukana.

Pandemiat ylittävät maiden rajat, minkä vuoksi niiden torjuntaan tarvitaan toimivaa kansainvälistä yhteistyötä. WHO:n yleiskokous päätti joulukuussa 2021, että kansainvälistä pandemiavalmiutta ja -vastetta pyritään vahvistamaan erillisellä sopimuksella. Tämän jälkeen on käyty useita neuvottelukierroksia.

Pandemiasopimus on tarkoitus hyväksyä WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2024. Tavoitteena on, että sopimusneuvottelut saadaan valmiiksi maaliskuussa Genevessä.  

Suomi kannattaa globaalia oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ja vastustaa uusia ra­hoi­tus­si­tou­muk­sia

Suomi osallistuu neuvotteluihin osana Euroopan unionia, joka muodostaa yhteiset kannat neuvotteluita varten. Eduskunnalle on annettu tietoja neuvotteluiden eri vaiheissa, ja eduskunta on osallistunut Suomen neuvottelukantojen muodostamiseen. 

Suomi pitää tärkeänä, että sopimuksella vahvistetaan maailmanlaajuista pandemiavalmiutta ja -varautumista sekä globaalia oikeudenmukaisuutta pandemioissa. Pandemioiden torjunnassa ja niihin varautumisessa tarvitaan muun muassa toimivia seurantajärjestelmiä sekä eri sektoreiden ja maiden välistä yhteistyötä. Kansallisen toimivallan kunnioittaminen on jatkossakin tärkeää: sopimus ei saa rajoittaa kansallista toimivaltaa terveysuhan aikana. 

Suomelle on tärkeää, ettei sopimuksen myötä synny uusia velvoittavia rahoitussitoumuksia, vaan rahoituksessa tulisi hyödyntää olemassa olevia rahoitusmekanismeja ja -instrumentteja nykyistä tehokkaammin. 

Kansainvälinen ter­veys­sään­nös­tö ja pandemiasopimus tukevat toisiaan

WHO:n jäsenvaltiot ovat neuvotelleet marraskuusta 2022 lähtien muutoksista WHO:n kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR), jonka tavoitteena on terveysuhkien kansainvälisen leviämisen ehkäisy, torjunta ja hallinta. Tavoitteena on, että pandemiasopimus ja IHR täydentävät toisiaan.

Kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset on tarkoitus hyväksyä toukokuussa samassa WHO:n yleiskokouksessa pandemiasopimuksen kanssa. IHR:n muutoksista neuvotellaan seuraavan kerran huhtikuun lopussa. Jos pandemiasopimus ja IHR:n muutokset hyväksytään toukokuun yleiskokouksessa, kukin WHO:n jäsenvaltio käsittelee ne ja sitoutuu niihin valtiosääntönsä mukaisesti.

Lisätietoja: stm.fi/pandemiasopimus.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää