Vuonna 2023 työtaisteluissa menetettyjen työpäivien määrä laski selvästi edellisvuodesta

30.05.2024 08:51

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 120 työtaistelua vuonna 2023. Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 59 700 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 83 000. Vuotta aiemmin työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 177 600 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 962 600.

Keskeisiä poimintoja

  • Vuonna 2023 Suomessa käytiin 120 työtaistelua, joista toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 107 ja työtaistelulla uhkaamisia oli 13.
  • Työtaisteluista suurin osa, 101 kappaletta eli 84 %, oli lakkoja ja lakonuhkia.
  • Työtaistelujen ja menetettyjen työpäivien lukumäärä oli suurin teollisuuden (C) toimialalla.

Työtaistelujen lukumäärä korkeampi, mutta niissä menetettyjen työpäivien määrä matalampi kuin 2000-luvulla keskimäärin

Työtaistelujen lukumäärä on 2000-luvulla ollut vuosittain lähes poikkeuksetta alle 200. Työtaistelujen lukumäärän mediaaniarvo oli 105 vuosina 2000–2023. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestykseen lajitellun ryhmän keskimmäistä havaintoa. Vuonna 2023 käytiin 120 työtaistelua, joka on hieman 2000-luvun mediaaniarvon yläpuolella.

Vuonna 2023 työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli 59 700 ja työtaisteluissa menetettyjä työpäiviä 83 000 kappaletta. Työtaisteluissa menetettyjen työpäivien sekä työtaisteluihin osallisten määrä oli selvästi matalampi kuin vuonna 2022, mutta myös matalampi kuin 2000-luvulla keskimäärin. Työtaisteluihin osallisia oli vuosina 2000–2023 keskimäärin 74 500, ja työtaisteluissa menetettyjen työpäivien keskiarvo oli 165 500 vastaavalla ajanjaksolla.

Työtaisteluista 46 kappaletta eli 38 % kohdistui teollisuuden (C) toimialalle, ja kyseisellä toimialalla oli lisäksi suurin työtaisteluihin osallisten työntekijöiden määrä (34 500) sekä suurimmat työpäivämenetykset (37 100). Toiseksi yleisimpiä työtaistelut olivat kuljetuksen ja varastoinnin (H) toimialalla, jolla käytiin 17 työtaistelua, joissa menetettiin 30 400 työpäivää.

Poliittisia työtaisteluja tavallista enemmän

Vuonna 2023 käytyjen työtaistelujen yleisin syyluokka oli muu syy, johon muun muassa poliittiset työtaistelut luokitellaan. Suurin osa työtaisteluista kyseisessä luokassa oli hallituksen päätöksiä vastustavia poliittisia työtaisteluja vuonna 2023. Muu syy -luokkaan luokiteltuja työtaisteluja oli 70 kappaletta, 58 % vuoden 2023 työtaisteluista.

Näissä työtaisteluissa menetettiin lisäksi eniten työpäiviä (56 %), ja niissä myös osallisten määrä oli suurin (73 %). Työtaistelujen toiseksi yleisin syy oli työehtosopimukseen liittyvä kiista, ja niiden vuoksi menetettiin noin 41 % työtaisteluissa menetetyistä työpäivistä.

Työtaisteluista suurin osa, 101 kappaletta (84 %), oli lakkoja ja lakonuhkia. Toiseksi yleisin työtaistelun muoto oli ylityökielto tai sen uhka, joita oli 12 kappaletta eli 10 %. Vuonna 2023 työnantajapuoli ei julistanut yhtään työsulkua.

Työtaistelujen lukumäärässä on mukana myös uhat, joita ei ole toimeenpantu. Uhat ovat mukana ainoastaan työtaistelujen lukumäärätiedossa, mutta ne eivät kerrytä osallisten työntekijöiden eikä menetettyjen työpäivien määrää. Vuonna 2023 toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 107 ja työtaistelulla uhkaamisia oli 13. Työtaistelujen uhkia on tilastoitu vuodesta 2012 alkaen.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää