Vuoden 2023 hallituksen vuosikertomus annettiin eduskunnalle

04.06.2024 10:51

Kertomuksessa on tiedot hallituspolitiikan toteuttamisesta, ministeriöiden toiminnasta, julkisesta taloudesta, toimenpiteistä eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta sekä valtion yhtiöomistuksesta. Myös pääministeri Orpon hallitusohjelman keskeiset politiikkakokonaisuudet ovat mukana vuosikertomuksessa.

Vuosikertomus sisältää vuoden 2023 hallitusten kokoonpanot, keskeiset tunnusluvut hallituksen työskentelystä sekä ministerien työnjaot. Mukana on myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman Vahva ja välittävä Suomi mukaiset hallituksen keskeiset politiikkakokonaisuudet mukaan lukien kuvaus valtioneuvoston yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanosta. Lainvalmistelua koskevaa tarkastelua on syvennetty aiempiin kertomuksiin nähden.

Kertomuksessa on valtiokokonaisuuden taloudellista asemaa selvittävä katsaus, jossa on kootusti tietoa valtion talousarviotalouden sekä valtion liikelaitosten ja rahastojen tuotoista, kuluista ja varallisuusasemasta. Kertomus sisältää tiedot myös valtiokokonaisuuden taseen ulkopuolisista vastuista. Lisäksi käsitellään tarkemmin mm. valtion talousarviota, kehyksiä EU:n ja Suomen välisiä rahavirtoja. Selvitykset annetaan myös valtionvelasta, valtiontalouden riskeistä sekä verotuksesta. 

Kertomuksessa on myös katsaukset valtion henkilöstöön, toimitiloihin, ICT-hankkeisiin ja valtion yhtiöomistukseen. Hyvinvointialueiden taloutta, kuntataloutta sekä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja tarkastellaan myös lyhyesti.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää